Ufuk2020 Ağ Yapıları, aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda paydaşın farklı talepleri gündeme getirdiği bir ortamda, bütün paydaşları ortak bir amaç üzerinde birleştirerek (konsorsiyum) temsil etmekte; bu yetisi sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından muhatap alınarak AB Çerçeve Programları’nın bütün hazırlık aşamalarında sürece dâhil olmakta; hatta süreci etkileyebilmektedir.

Dolayısıyla, Ufuk2020 projelerinde yer alabilmek için başarı şansı yüksek olan proje konsorsiyumlarına katılmak önem arz etmektedir. Katılımı sağlama yönünde öncelikle, doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak kaçınılmaz görünmektedir.

Alanlar

5G Communication Networks Public-Private Partnership

5GPPP

Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe

ACARE

Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe

ALICE

Aerospace and Defence Industries Association of Europe

ASD

European Cooperation in Science and Technology

COST

European Aquaculture Technology and Innovation Platform

EATiP

European Cyber Security Organization

ECSO

Energy Efficient Buildings

EeB

European Energy Research Alliance

EERA

European Green Vehicles Initiative

EGVIA

European Plate Observing System

EPOS

The European Rail Research Advisory Council

ERRAC

European Road Transport Research Advisory Council

ERTRAC

Smart Networks for Energy Transition

ETIP SNET

European Cooperation Agency

EUREKA

Farm Animal Breeding & Reproduction Technology Platform

FABRE TP

Factories of the Future

FoF

Food for Life Technology Platform

Food TP

Forest-based Sector Technology Platform

Forest TP

Hydrogen Europe

Hydrogen Europe

Integrated Mission Group For Security

IMG-S

Innovative Medicines Initiative

IMI-2 (PPP)

Research on Fuel Cells & Hydrogen

N.ERGHY

Media and Content Technologies

NEM

Software, Services and Data

NESSI

Communication Networks and Services

NetWorld2020

Photonics Technologies

Photonics21

Plants for the Future European Technology

Plant ETP

Robotics PPP

SPARC

Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency

SPIRE

The Alliance for Internet of Things Innovation

The Alliance for the Internet of Things Innovation

TP Organics European Technology Platform

TP Organics

European Waterborne Transport Technology Platform

WATERBORNE

Water Supply and Sanitation Technology Platform

WSSTP