CLEAN

Friction Harmonics

ISLAM-OPHOB-ISM

NanoMop

AutoTADes Zamansal Otomat Tasarımı

AutoTADes projesi ile kritik ve gerçek zamanlı sistemlerin tasarım süreçleri basitleştirilerek, teorik ve akademik uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Meme Kanserinin Açık Uçlu Kontak Problar ile Mikrodalga Tanısı

Bu proje kapsamında cerrahi/biyopsi operasyonu sırasında meme kanserinin teşhisini yüksek doğrulukla gerçekleştirebilecek mikrodalga tanı teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Hücreleri Elektronik Olarak Görüntülemek

EIROS - Advanced Ice and Erosion Resistant Composites

Doğa Esaslı Çözümlerle Kentlerin Yeniden Doğallaştırılması için Yeni Stratejiler

Pages