CONSIDER “Endüstri Mirasının Kentsel Gelişime Kaynak Olarak Sürdürülebilir Yönetimi”

CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

“Türkiye’de İslami Entelektüel Alan ve Siyasi Düşüncenin Kuramlaşması: Siyasi Düşünce Antropolojisine Doğru” (IslamPolTheory)

Enerji ve Sismik Uygun Maliyetli Yenileme Çözümleri

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Hızlı Tespiti ve Tedavisi için Uyaranlara Duyarlı Malzemeler (STIMULUS)

Hipertansiyon hastalarının tedavisinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetilmesi için ticarileşme öncesi inovasyon tedariki

HSMonitor, hipertansiyon hastalarının hastalıklarını sağlık uzmanlarıyla birlikte yöneteceği, yapay zeka ve öneri motoruna sahip, elektronik sağlık kayıtlarıyla (e Nabız) entegre bir kronik hastalık...

CLEAN

Friction Harmonics

ISLAM-OPHOB-ISM

NanoMop

Pages