Dr. Elif Nur Fırat-Karalar 2019 Yılı Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Genç Araştırmacı Ödülü’nü Aldı!

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizayonu (EMBO) tarafından yaşam bilimleri alanında üstün başarı elde eden 40 yaş altı genç bilim insanlarına verilen EMBO Genç Araştırmacı Ödülü'nü, 2019 yılında 27 genç bilim insanı alırken; Türkiye’de araştırma faaliyetlerini gerçekleştiren bir bilim insanı ilk defa bu ödüle lâyık görüldü.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Ulusal Değerlendirme Anketi

Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nın başvuru ve yürütme süreçleri ile Türkiye’deki koordinasyonu ve destek mekanizmalarına dair Türkiye Araştırma Alanı temsilcilerinin görüş ve düşüncelerine yönelik bilgi edinmek amacıyla hazırlanan ankete 

Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund çağrısı açılmıştır!

CSP (Concentrated Solar Power) ERANET COFUND projesi Ufuk2020 Enerji Alanı'nda desteklenen bir projedir. Projenin amacı CSP teknolojisinin araştırma ve ticarileşme faaliyetleri arasındaki boşluğun doldurulması için AB’nin ortak hareket etmesinin sağlanmasıdır.

H2020RTR European Conference – 3d Edition

4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Belçika-Brüksel’de, Avrupa Komisyonu, Avrupa Kara Yolu Ulaşımı Araştırmaları Danışma Konseyi (ERTRAC) ve Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi Birliği (EGVIA) tarafından, “Results from Road Transport Research in H2020 Projects (Ufuk2020 Programı Karay

MSCA Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN) Çağrısı İçin Başvurular 14 Ocak 2020’ye Kadar Sürecek

Değerli Araştırmacılarımız, Araştırma Kuruluşu Temsilcilerimiz,

Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açılmıştır!

Ufuk2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrıları 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır.

AB Stratejik Enerji Teknolojileri Planı (SET Plan) Endüstride Enerji Verimliliği Anketi Yayınlanmıştır

Avrupa Birliği, iklim ve enerji politika hedeflerine ulaşmak için Avrupa’nın enerji sistemini değiştirme ihtiyacı içerisine girerek 2014 yılında, Avrupa’nın enerji alanında AB Üye Ülkeleri arasındaki koordinasyonsuz ve bölünmüş enerji politikalarının bütünleştirilmesi, piyasa e

Ufuk2020 Robotik ve Yapay Zeka Bilgi Günü ve Proje Pazarı Düzenleniyor!

Ufuk2020 ICT alanı Robotik ve Yapay Zeka çağrıları kapsamında 26 Kasım 2019'da Brüksel'de bir Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir.

Ufuk Avrupa Stratejik Planlama dokümanı anketi

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayacak ve Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı'nın ilk dört yılında gerçekleşmesi planlanan araştırma ve inovasyon yatırımları ve önceliklerinin belirleneceği Stratejik Planlama dokümanına ilgil

Pages