UİDB Destek ve Ödül Programları Başvurularında E-imza Dönemi Başlıyor!

İlgili programlar kapsamında çevrimiçi başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve başvurular için basılı kopya belge alınmaması amacıyla yürütülen elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlanmıştır. 29/06/2020 tarihi itibariyle programlara e-imza ile başvuru yapılabilecektir.

MSCA Individual Fellowships Online Bilgi Günü, 18 Haziran'da gerçekleşti!

 “MSCA Individual Fellowships Online Bilgi Günü” TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile Zoom uy

COST Çevrimiçi Bilgi Günü Düzenlendi.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology – COST) Kuruluşu tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde çevrimiçi bilgi günü

H2020 ve MSCA Proje Paydaşları ‘Science is Wonderful!’ Online Etkinliğini Kaçırmayın!

‘Science is Wonderfull’  başlıklı  etkinlik bilim araştırma ve yenilik dünyasının bir araya getiriyor.

ACT3 2020 Yılı Ortak Proje Çağrısı Açıldı

Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması (Accelerating CCS Technologies – ACT3) programının 2020 yılı çağrısı kapsamında, karbondioksit (CO2) ya

GEORISK: Jeotermal Risk Finansman Mekanizmaları Çevrimiçi Çalıştayı

GEORISK projesi Ufuk2020 Programı Yenilenebilir Enerji 2018 çağrısı altında desteklenen bir AB projesidir.

Marie Curie Bireysel Burs Programları için düzenlenen Webinarı düzenlendi

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri  (MSCA)  Bireysel Burs Programları (Individual Fellowships - IF) için bir webinar düzenlendi.

EN-UAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) Çağrısı Açıldı!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje

Pages