ECSEL JU Sempozyumu ve “Digital Assembly” Haziran'da Malta’da

Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında faaliyet gösteren Ortak Girişimlerden biri olan  ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership–Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Liderliği)  Sempozyumu 13-14  Haziran

2017-TÜRKİYE-A.B.D. ve TÜRKİYE-İNGİLTERE İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ VERİLECEK

Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D.

2017 Yılı CHIST-ERA Konferansı Düzenleniyor

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi 2017 Konferansı, 21-23 Haziran tarihleri arasında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek.  Konferans, ileri araştırma projeleri alanında çalışan ar

2017 CHIST-ERA Konferansı

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyeline Yönelik Sempozyum Düzenleniyor

RICH Projesi "Araştırma Altyapılarının Yenilik Potansiyelini Artırma" konulu uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları Eğitimi Bursa'da Düzenleniyor

2017 yılının ikinci Ufuk2020 Fikrî Mülkiyet Hakları eğitimi, 25 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da düzenlenecek.

FET Open Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri Bilgi Günü 27 Nisan'da Yapılacak

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2017 olan FET-Open Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri çağrısına yönelik Bilgi Günü 27 Nisan 2017 tarihinde Brüksel/Belçika'da yapılmıştır.

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi Gıda-Su-Enerji Bağı 2017 Çağrısı Açıldı

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını biraraya getirmek a

Pages