Ufuk2020 Ağ Yapıları, aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda paydaşın farklı talepleri gündeme getirdiği bir ortamda, bütün paydaşları ortak bir amaç üzerinde birleştirerek (konsorsiyum) temsil etmekte; bu yetisi sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından muhatap alınarak AB Çerçeve Programları’nın bütün hazırlık aşamalarında sürece dâhil olmakta; hatta süreci etkileyebilmektedir.

Dolayısıyla, Ufuk2020 projelerinde yer alabilmek için başarı şansı yüksek olan proje konsorsiyumlarına katılmak önem arz etmektedir. Katılımı sağlama yönünde öncelikle, doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak kaçınılmaz görünmektedir.

Alanlar

5G Haberleşme Teknolojileri

5G PPP

Avrupa Havacılık Araştırmaları Danışma Konseyi

ACARE

Nesnelerin İnterneti İnovasyon İşbirliği

AIOTI

Avrupa Lojistik İnovasyon Birliği

ALICE

Avrupa Havacılık ve Savunma Sanayicileri Derneği

ASD

Büyük Veri Teknolojileri

BDV (Big Data Value) PPP

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu

COST

Avrupa Akuakültür Teknolojileri

EATiP

Avrupa Siber Güvenlik Organizasyonu

ECSO

Enerji Verimli Binalar

EeB

Avrupa Enerji Araştırma Birliği

EERA

Çevre Dostu Araçlar

EGVIA

Avrupa Plaka Gözlem Sistemi Araştırma Altyapısı

EPOS

Avrupa Demiryolu Araştırmaları Danışma Konseyi

ERRAC

Avrupa Kara Yolu Ulaşımı Araştırmaları Danışma Konseyi

ERTRAC

Enerji Dönüşümü için Akıllı Ağlar

ETIP SNET

Yüksek Başarımlı Hesaplama Avrupa Teknoloji PlatformuETP4HPC

ETP4HPC

Sanayi-Sanayi İşbirlikleri Ağı

EUREKA

Çiftlik Hayvanı Islah ve Üreme Teknolojileri

FABRE TP

Geleceğin Fabrikaları Avrupa Araştırma Birliği

FoF

Yaşam için Gıda Teknolojileri

Food TP

Orman Tabanlı Sektör Teknolojileri

Forest TP

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Endüstri Platformu

Hydrogen Europe

Güvenlik Alanı Entegre Grubu

IMG-S

Yenilikçi İlaçlar Girişimi

IMI-2 (PPP)

Yakıt Pilleri ve Hidrojen Araştırma Platformu

N.ERGHY

Medya ve İçerik Teknolojileri

NEM

Yazılım Teknolojileri

NESSI

İletişim Teknolojileri

NetWorld2020

Fotonik Teknolojileri

Photonics21

Gelecek için Bitkiler

Plant ETP

Akdeniz Bölgesi’nde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık

PRIMA

Robotik

SPARC

Kaynak ve Enerji Verimliliği ile Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri

SPIRE.EU

Sürdürülebilir Kimya için Avrupa Teknoloji Platformu

SusChem

Organik Ürün ve Süreç Teknolojileri

TP Organik

Denizyolu Ulaşım Teknolojileri

WATERBORNE

Su Temini ve Sağlığı Teknolojileri

WSSTP