2013 yılında, EGVIA ve EIRAC katkılarıyla kurulan ALICE, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Teknoloji Platformu olarak tanınmıştır. Ana amacı, lojistik ve tedarik yönetimine dönük araştırma, yenilik ve pazar açılımı konularında kapsayıcı stratejiler geliştirmektir. ALICE yapısının tabanını, verimli lojistik operasyonlar oluşturmakla beraber, ALICE vizyonu dahilinde lojistik servis sağlayıcıları ve taşıyıcıların işbirliği yapması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Vizyon

Avrupa Lojisik Sektörü'nde %10-30 arası verimlilik artışı

Avrupa Lojistik Sektörü'nde 100-300 Milyar Avro düzeyinde maliyet azaltımı

Misyon

 • Yeni lojistik ve tedarik zinciri konseptlerinin geliştirilmesi
 • Daha rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi için yenilik faaliyetlerinin teşviki
 • 2030 yılına kadar noktadan noktaya (end-to-end) lojistik performansının %30 oranında iyileştirilmesi

Kimler Katılabilir?

Nakliye şirketleri, lojistik hizmet sağlayıcıları, ulaştırma şirketleri, terminal işletmecileri, destekleyici kuruluşlar, araştırma kuruluşları, üniversiteler ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'na üyelik yoluyla katılabilirler.

Çalışma Alanları

 • ALICE'in ortaya koyduğu lojistik vizyonları dahilinde, Avrupa özelinde araştırma ve yenilik stratejileri ve önceliklerinin belirlenmesi, yol haritalarının hazırlanması
 • Lojistik ve tedarik zincirinde yeniliklerin teşviki
 • Yeni lojistik teknolojileri ve iş modellerinin takibi, alandaki ilerlemelerin kayıt altına alınması
 • Lojistik alanındaki yerel, bölgesel ve Avrupa genelindeki faaliyetlerin tek çatı altında toplanması
 • Farklı paydaşların katılımıyla disiplinlerarası araştırma ve yenilik ağın geliştirilmesi

Üyeler

ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'nun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden farklı uzmanlıkları temsil eden toplamda 100 üyesi bulunmaktadır. Önde gelen üyeler arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:

 • Bayer, AJA Europe, Bosch, Catapult, CERTH-Hellenic Institute of Transport, Chalmers, Daimler, D'appalonia, ECTRI, EFFRA, European Logistics Association, ERRAC, ERTICO, ERTRAC, EUCAR, Euralogistics, Ford, Fraunhofer IFF, Fraunhofer IML, IBM, Interporto Bologna, ITENE, Kaleido, Kühne+Nagel, MAN, ManuFuture-EU, Marlo, Mines-Paris-Tech, Mondelez, Port of Rotterdam, Valencia Port, P&G, Poste Italiane, SP (Sweden), Amsterdam Airport Schiphol, Solvay, STR Europe, TNO, Trafikverket, TU Delft, Bologna University, Kühne Logistics University, Newcastle University, Volvo, Waterborne, Zaragoza Logistics Center

Türk Üyeler

ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'nun 100 üyesi arasında Türkiye'den 2 farklı paydaşımız mevcuttur:

Üyelik İçin

ALICE yapısına aşağıda yer alan kuruluş tiplerine uymak kaydıyla 5 farklı tipte üye olmak mümkündür:

 • Sanayi: Üreticiler, toptancılar, perakendeciler, lojistik hizmet sağlayıcıları, limanlar, lojistik merkezleri, lojistik işletmecileri, bilgi teknolojileri sağlayıcıları (yıllık 1000-3000 Avro üyelik aidatı)
 • Akademi: Universite ve araştırma merkezleri (sanayi üyelerinden referans mektubu getirerek) (yıllık 1000-2500 Avro üyelik aidatı)
 • Birlikler: Lojistik alanında araştırma ve yenilik faaliyetleri yürüten Avrupalı birlikler (ücretsiz)
 • Platformlar: Ulusal ve bölgesel teknoloji platformları (üye ülkenin bakanlığı tarafından tanınmalıdır), teknoloji ve yenilik odaklı kümeler (devlet tarafından tanınmalı, sanayisini ve akademisini güçlü bir şekilde temsil ediyor olmalı) (yıllık 1000 Avro üyelik aidatı)
 • Destekleyiciler: ALICE aktivitelerini desteklemek isteyen ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar (yıllık 1000 Avro üyelik aidatı)

ALICE üyelerinden aşağıda listelenen Çalışma Grupları'nda en az birinde aktif olarak rol alması beklenmektedir:

 • ÇG1: Sürdürülebilir, emniyetli, ve güvenli tedarik zincirleri
 • ÇG2: Lojistik koridorları, merkezleri, ve eş-modluluk
 • ÇG3: Birbirine bağlı lojistik için bilgi sistemleri
 • ÇG4: Küresel arz ağı eşgüdümü ve işbirliği
 • ÇG5: Şehir içi lojistik

Üye olmak için, 'How to join' adresinden ALICE üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Yol Haritası Bileşenleri

 • Koridorlar, Merkezler, ve Farklı Modların Birlikte Çalışması
 • Şehir İçi Lojistiği
 • Birbirine Bağlı Lojistik için İnternet Altyapısı
 • Sürdürülebilir, Emniyetli, ve Güvenli Tedarik Zincirleri
 • Küresel Ölçekte Arz Ağı İşbirliği ve Koordinasyonu

ALICE Yol Haritası'nın sıralanan bileşenleri, ALICE tarafından ortaya konan 'Fiziksel İnternet' konseptinin 2050 yılına kadar hayata geçirilebilmesi için ilk basamakları olarak görülmelidir.

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfada yer alan bilgiler, ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'nun internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, detaylı bilgi için ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'nun web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Information provided through this page is compiled from ALICE European Technology Platform's online documents, for further information please visit ALICE European Technology Platform's website.