COST Nedir?

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) 1971 yılında kurulmuş olan; Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan bir milletlerarası Kuruluştur. Türkiye Kuruluşun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Kuruluşa üye 38 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler şu şekildedir:

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan. Ayrıca İsrail COST "İşbirliği Ortağı" statütüsünde olup tüm COST faaliyetlerinden İsrail vatandaşları da yararlanabilmektedir. 

COST araştırma desteği vermemekte sadece uluslararası ağ desteği vermektedir. Sadece ağ desteği sağlaması ve bunu temel amacı olarak edinmesi açısından alanındaki en önemli yapı COST Kuruluşudur. Bu mahiyette Türk araştırmacıların çalışıyor oldukları alanlardaki uzman araştırmacılar ile uluslararası platformlarda bir araya gelmeleri ve Türkiye’ye önemli getirileri olacak uluslararası projelere katılım sağlayacak konsorsiyumlara ulaşmaları açısından COST Kuruluşu son derece önemli fırsatlar sunmaktadır.

COST Kuruluşu bünyesindeki "COST Aksiyonu" adı verilen ağlara, her bir COST üyesi ülkeden en fazla 2 asil, 3 yedek "Yönetim Komitesi" (Management Committee) üyesi atanabilmektedir. Aksiyonlar kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere (Toplantı, çalıştay, konferans, eğitim okullatı, kısa süreli bilimsel ziyaretler) her bir Aksiyon için atanmış olan asil üyeler katılım sağlayabilmekte olup; asil üyelerin katılım sağlayamadığı durumlarda yedek üyeler söz konusu etkinliğe tamamiyle COST desteği ile katılım sağlayabilmektedir.  

COST Faaliyet Alanları:

 • Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler
 • Gıda ve Tarım
 • Ormanlar Ürünleri ve Hizmetleri
 • Malzemeler Fizik ve Nanobilimler
 • Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler 
 • Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Ulaştırma ve Şehir Gelişimi
 • Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık
 • Alanlararası Çalışmalar

 

 

COST AĞ DESTEKLERİ

 

1. Mevcut COST Aksiyonuna Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) Üyesi Olarak Katılım:

Her bir COST Aksiyonuna üye ülke araştırmacıları arasından 2 asil ve 3 yedek olmak üzere toplamda 5 araştırmacı atanabilmektedir. Türkiye adına COST Aksiyonlarına atama işlemi TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Atanmış asil üyeler Aksiyon toplantılarına masrafları tamamiyle COST tarafından karşılanarak katılabilmekte ve kendileriyle aynı alanda çalışmalar yürüten uluslararası araştırma gruplarında yer alabilmektedirler. TÜBİTAK kuralları gereği mevcut bir COST Aksiyonuna atanabilmek için;

 • TÜBİTAK'a o Aksiyonun konusuyla uyumlu bir proje ile başvurmak mümkündür. Bu proje halihazırda devam eden, veya sona ermiş bir TÜBİTAK ARDEB (1001, 1003, 3001, 3501, İkili İşbirliği Programı), TEYDEB (1501, 1505, 1507, 1509, 1511) projesi veya uidb-pbs.tubitak.gov.tr üzerinden elektronik olarak sunulacak olan yeni bir 2515 COST Destek Programı projesi olabilir. Aynı şekilde Aksiyonun konusuyla uyumlu, devam eden veya sona ermiş bir ABÇP projesi veya bir kamu kuruluşunca desteklenen, Ar-Ge niteliği olan bir projeyle de (üniversitelerce desteklenen BAP’lar hariç) başvuru gerçekleştirilebilmektedir. Sona ermiş proje ile başvuruda COST CSO Onay tarihi üzerinden en fazla 3 yıl önce projenin sona ermiş olması gerekmektedir. CSO onay tarihi her bir Aksiyonun COST web sayfasında yer alan "Parties" sekmesinden görülebilmektedir.    
 • COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) onayı üzerinden 1 ay geçmiş COST Aksiyonlarına Aksiyon Başkanı (Chair of the Action) imzalı bir destek mektubu ile doğrudan MC üyesi olarak atanmak mümkündür. Aksiyon öneri sürecinde "Secondary Proposer" (İkincil Öneren) statüsünde görev yapmış olan araştırmacıların Aksiyon Başkanı imzalı destek mektubu ile başvuruda bulunabilmeleri için COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi onayı üzerinden 1 ay geçmesini beklemelerine gerek bulunmamaktadır. 

Uygun COST Aksiyonu Bulma:

 • Çalışma Alanınıza uygun COST Aksiyonlarına ulaşabilmek için linki tıklayarak COST Aksiyonları arama motoruna ulaşabilirsiniz: http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions
 • Arama motorunda “Full Text Search” kısmına yazılacak bir anahtar kelime ile o alanda devam eden tüm Aksiyonların listesine ulaşılması mümkündür. 
 • Uygun bir Aksiyon bulunduğunda Aksiyon başlığına tıklayarak Aksiyon sayfasına erişilerek Aksiyonla ilgili detaylı bilgi elde edilebilir. COST Aksiyon sayfasında Aksiyonun kısa özeti ile Aksiyon hakkında daha fazla bilgi edinilebilmekte, sayfada bulunan “Download MoU as PDF” linki tıklanarak "Aksiyon Mutabakat Zaptı” (Memorandum of Understanding-MoU) indirilerek Aksiyon amaçları ve alt Çalışma Grupları hakkında bilgi edinilebilmektedir.
 • Bir Aksiyonun CSO Onay tarihini öğrenmek için Aksiyonun web sayfasındaki “Parties” sekmesine tıklamak yeterlidir. Söz konusu sekmede “CSO Approval Date” başlığı altında Aksiyon CSO onay tarihi görülebilmektedir.
 • Aksiyona atanmış tüm araştırmacıların listesi “Management Structure” başlığı tıklanarak görülebilmektedir. “Management Committee” sekmesi ayrıca bir Aksiyonun başvuruya uygun olup olmadığını anlamak açısından da önem arz etmektedir. Bir Aksiyona her bir ülkeden en fazla iki adet Yönetim Komitesi asil üyesi (MC Member) atanabilmekte olup “Management Committee” listesinde bir ülkeden atanmış iki adet araştırmacı olması durumunda söz konusu Aksiyona o ülke araştırmacıları tarafından başvuru yapılamamaktadır. Bir Aksiyonda Türkiye’den atanmış iki adet asil üye olması durumunda yapılacak olan başvurular TÜBİTAK tarafından iade edilmektedir.
 • Aksiyon kotası açısından katılıma uygun, yürürlükteki bir Aksiyon bulunduğunda COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları’nda yer alan kurallar doğrultusunda başvuru gerçekleştirilebilmektedir. 

 

2. Mevcut COST Aksiyonu’na Çalışma Grubu (Working Group-WG) Üyesi Olarak Katılım:

Her bir COST Aksiyonunda Aksiyonun bilimsel amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik farklı sayılarda Çalışma Grupları bulunmaktadır. Söz konusu Çalışma Gruplarına her bir COST üyesi ülkeden ikişer araştırmacı atanabilmekte, Çalışma Grubu üyelerinin atamaları Yönetim Komitesi üye atamalarının aksine tamamen Aksiyon Başkanı (Chair of the Action) ve Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aksiyonların “Çalışma Grupları” Aksiyon “Mutabakat Zaptı” (Memorandum of Understanding) dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmektedir. Araştırmacının çalışma alanına uygun bir Çalışma Grubu tespit etmesi durumunda Aksiyon Başkanına ekine özgeçmişini ekleyeceği bir e-posta ile söz konusu Çalışma Grubu’na katılmaya yönelik isteğini belirtmesi yeterlidir. Talep, Yönetim Komitesi üyelerince görüşülecek ve söz konusu araştırmacı Çalışma Grubu alanına uygun bulunursa atama gerçekleştirilecektir.

Çalışma Grubu atamalarında TÜBİTAK'ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Başvurular doğrudan Aksiyon Başkanına gerçekleştirilmektedir.    

Kişi Çalışma Grubu'na dahil edildikten sonra o Çalışma Grubu'na ait tüm toplantılara COST Aksiyonu büçtesi ile katılım sağlayabilmektedir. 

 

3. COST Diğer Ağ Destekleri:

3.1. COST KAPSAMA HEDEF ÜLKELERİ KONFERANS DESTEĞİ (INCLUSIVENESS TARGET COUNTIES-ITC CONFERENCE GRANT)

COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC)[1] Konferans desteği herhangi bir COST Aksiyonu tarafından organize edilmeyen uluslararası bilim ve teknoloji konferanslarına katılıma yönelik desteklerdir. Söz konusu desteklere Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (Early Career Investigator-ECI)[2] ve doktora öğrencileri başvurabilmektedirler. Başvuruya konu uluslararası konferansın destek talebinde bulunulacak olan Aksiyonun konusuyla konu bakımından uyumlu olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

 1. ITC ülekelerindeki doktora öğrencileri ve ITC ülkelerindeki kurumlarda çalışan Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar ITC Konferans desteğinden yararlanabilmektedir.
 2. Başvuru sahibinin konferansta poster/sözlü sunum gerçekleştirecek olması ve isminin toplantı programında yer alıyor olması gerekmektedir. Konferansta gerçekleştirilecek sözlü/poster sunum konusunun başvurunun gerçekleştirileceği Aksiyonun konusuyla uyumlu olması gerekmektedir.
 3. Her bir başvuru sahibinin konferans desteğinin başvurunun gerçekleştirildiği aksiyon Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa’daki konferanslara katılım tercih edilmektedir ancak Avrupa dışındaki konferanslarla ilgili gerçekleştirilen başvurular da değerlendirilmektedir.

Başvurular https://e-services.cost.eu/conferencegrant sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

ITC Conference Başvuru Süreci:

 1. Araştırmacı bir uluslararası bilimsel konferanstan sözlü/poster sunum yapması için davet alır.
 2. COST ITC Conference desteğine başvurabilmek için katılım sağlayacağı uluslararası bilimsel konferansın konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulur. (Uygun COST Aksiyonunu bulmak için; https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/)
 3. Katılım sağlayacağı konferansın konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulduktan sonra https://e-services.cost.eu/conferencegrant adresinden başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru esnasında ilgili Aksiyonun seçilmesi gerekmektedir.
 4. Gerçekleştirilen başvuru Aksiyon yönetimi tarafından değerlendirilir. Katılım sağlanacak uluslararası konferansın konusuyla aksiyonun konusunun uyumluluğu incelenir.
 5. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi:

Alınan her bir Konferans Desteği başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmekte olup başvuru sahiplerine değerlendirme kriterleri bildirilmelidir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu uluslararası konferansın başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bililmsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır.

ITC Konferans Desteği Bütçesi:

Konferans desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. Konferans desteği başvuru sahibinin başvuruya konu konferansa katılımıyla ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir ITC Konferans Desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 2.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.
 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.
 • Konferans katılımı ücretli ise bu ücretlerin karşılanabilmesi için toplam desteğin en fazla 500 Euro’luk bir kısmı katılım ücretine ayrılabilmektedir.

Bunlarla birlikte, eğer yeme ve konaklama masrafları konferans tarafından karşılanıyor ise söz konusu gündelik masrafı kadarlık kısım toplam destekten düşülmektedir. Konferans katılım ücretine dair evraklar başvuru sahibi tarafından başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyona sunulmalıdır.

ITC Konferans Desteği Ödeme İşleminin Onaylanması: 

Konferansa katılım sonrası 1 ile 15 gün içerisinde başvuru sahibine konferans katılımıyla ilgili “Bilimsel Rapor” yazıp sisteme yüklemesi gerektiğine dair uyarı mesajı gelmektedir. Bilimsel Raporun toplantının son gününden itibaren 30 gün içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Raporun yüklenmemesi veya geç yüklenmesi durumunda katılım desteği iptal edilecektir.

Bilimsel Rapor taslağı başvuru sistemindeki destek dokümanları (supporting documents) kısmından ve ayrıca http://www.cost.eu/ITC_conference_grant_report_template adresinden indirilebilmektedir. Başvuru sahibinin raporu doldurduktan sonra pdf formatında kaydedip sisteme yüklemesi gerekmektedir.

COST ITC Konferans Desteği Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

ITC Konferans Desteği Başvuru süreci bilgi notu için tıklayınız.

 

3.2. COST KISA SÜRELİ BİLİMSEL ZİYARET DESTEĞİ (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS - STSM)

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) desteği araştıramcı mobilizasyonuna yönelik, kurumsal ziyaretleri temel alan bireysel desteklerdir. Temel amacı bireyler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmaktır.

Kimler Başvurabilir?  

 • Resmi bir araştırma programında doktora öğrencisi veya doktora-sonrası öğrenci olarak kayıtlı araştırmacılar,
 •  Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmayla ilgili bir tüzel kişilik, kurum veya kuruluşta çalışmakta olan araştırmacılar.

Başvuru sahibinin eğitim gördüğü/çalıştığı kurum/kuruluş/tüzel kişilik “Gönderen Kuruluş” (Home Institution), başvuruya konu araştırmanın gerçekleştirileceği kurum/kuruluş/tüzel kilişik ise “Kabul Eden Kuruluş” (Host Institution) olarak kabul edilmektedir.   

Aşağıdaki Tabloda STSM başvurularına örnek olabilecek “Kabul Eden Kuruluş” başlıkları verilmektedir:

Kabul Eden Kuruluş (Host Institution)

COST Üyesi Ülke ve COST İşbirliği Ortağı (COST Cooperating Member) ülkelerinde yer alan kurum kuruluş ve tüzel kişilikler

Uluslararası COST Ortağı ülke (International Partner Country-IPC) kuruluşları

COST Yakın Çevre Ülkelerinde (Near Neighbour Countries-NNC) yer alan kuruluşlar

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği’ne bağlı birimler

COST tarafından onaylanan Uluslararası Örgütler

Avrupa merkezli Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Örgütleri

 

Başvurular COST Elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. (https://e-services.cost.eu/stsm)

STSM Başvuru Süreci:

 1. Araştırmacı uluslararası bilimsel ziyarette bulunacağı kurum/kuruluş ile anlaşır.
 2. COST Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) desteğine başvurabilmek için gerçekleştireceği bilimsel ziyaretin konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulur. (Uygun COST Aksiyonunu bulmak için; https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/)
 3. Gerçekleştireceği bilimsel ziyaretin konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulduktan sonra https://e-services.cost.eu/stsm adresinden başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru esnasında ilgili Aksiyonun seçilmesi gerekmektedir.
 4. Gerçekleştirilen başvuru Aksiyon yönetimi tarafından değerlendirilir. Gerçekleştirilecek bilimsel ziyaretin konusuyla COST Aksiyonunun konusunun uyumluluğu incelenir.
 5. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi

Alınan her Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu bilimsel ziyaretin başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bilimsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır. Bununla birlikte, başvuruların değerlendirmesnde coğrafi kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, genç araştırmacıların desteklenmesi gibi COST kuruluşunun özel önem gösterdiği göstergeler ayrıca dikkate alınmaktadır.

STSM Kriterleri

Bir Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret;

 • En az 5 gün olmalıdır,
 • Tamamen COST’un tek bir Grant Period’unun (COST’a dönemsel olarak ABÇP’den aktarılan bütçe dönemi) içerisinde kalacak şekilde planlanmalıdır.
 • Bir Aksiyonun sona ermesinden önce bitecek şekilde planlanmalıdır. 

Başvuru sahipleri kişisel güvenlik, sağlık, vergi, sosyal güvenlik ve konaklama koşullarıyla ilgili konulardaki düzenlemeleri kendileri yapmakla yükümlüdür.

 

STSM Finansal Desteği

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. STSM desteği başvuru sahibinin başvuruya konu araştırma ziyaretiyle ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir STSM desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 3.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.
 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (ECI) için destekl miktarları şu şekildedir:

 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

 

Aksiyon yönetimleri Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre değişen oranlarda konaklama ve yemek gündeliklerini belireyebilirler.

COST Kapsama Hedef Ülkelerindeki (Inclusiveness Target Countries-ITC)[2] araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik ek yükümler bulunmaktadır. ITC ülkelerinden gelen araştırmacılar Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretlerinin ilk gününü tamamladıklarında toplam STSM desteklerinin %50’sini talep edebileceklerdir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için ilk günün sonunda ziyaret edilen kurum temsilcisinin Aksiyon Yönetimine başvuru sahibinin ilk gününü başarıyla tamamladığını belirtir nitelikte bir e-posta göndermesi yeterlidir. Geri kalan %50’lik kısım STSM sonrası sunulacak olan bilimsel rapordan sonra ödenebilecektir.

STSM Ödemesinin Onaylanması

STSM desteğini alan araştırmacının ziyaretin sona erdiği günden itibaren 30 gün içerisinde Aksiyon yönetimine ziyaret ile ilgili bilimsel raprounu sunması gerekmektedir. Ödemenin gerçekleştirilebilmesi için sunulan raporun Aksiyon Yönetimi tarafından onaylanması gerkemektedir.

 

COST STSM Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

[1] Doktora mezuniyeti üzerinden 8 yıl geçmemiş olan araştırmacılardır.

[2] COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC): Bosna Hersek, Bulgristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Türkiye. 

 

COST FAYDALI LİNKLER

COST TÜBİTAK web sitesi için tıklayınız.

COST tanıtım videosu için tıklayınız.

COST resmi web sitesi için tıklayınız

COST Aksiyonlarına ulaşmak için tıklayınız

​TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları için tıklayınız.

COST tanıtım broşürü için tıklayınız.

COST 2019 Gelişmeleri Tanıtım Kitapçığı için tıklayınız

 

COST İSTATİSTİKLERİ

2018 Yılında; 

Yürürlükteki 339 COST Aksiyonu etkinliklerine devam etmiş,

45.000'den fazla araştırmacı COST Aksiyon faaliyetleri kapsamında desteklenmiş,

Avrupa Komisyonu tarafından yürürlükteki her bir aksiyon için ortalama 134.000 Euro destek ayrılmış,

Tüm COST Aksiyonları çerçevesinde 2.339 Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret gerçekleştirilmiş,

Tüm COST Aksiyonları bünyesinde toplamda 233 Eğitim Okulu gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 
 Yıllara Göre Türkiye COST Katılım İstatistiği 

Yıllar Toplam Aksiyon Sayısı Türkiye'nin Katıldığı Aksiyon Sayısı Türkiyenin Katılım Oranı (%)
2007 222 62 28
2008 238 68 29
2009 255 78 31
2010 270 95 35
2011 257 92 36
2012 301 147 49
2013 349 217 62
2014 370 237 64
2015 347 249 72
2016 326 217 67
2017 251 158 62
2018 247 173 70
2019 246 203 82

 

COST Aksiyonları kapsamında gerçekleştirilen Yürütme Komitesi toplantısı, Çalışma Grubu toplantısı, çalıştay, kısa süreli bilimsel ziyaret, eğitim okulu ve proje toplantısı gibi tüm faaliyetler kapsamında Türk araştırmacılara 2012-2018 yılları arasında 4.691.050 Avro destek aktarılmıştır. Bununla birlikte, bu 7 sene içerisinde farklı yaş, disiplin ve kariyer seviyelerinden; akademi, kamu ve özel sektörden olmak üzere toplamda 3.559 araştırmacı Avrupa çapındaki bilimsel ağlara katılım sağlayarak ülkemizi temsil etmiştir. Ayrıca, COST faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 7 yıl içerisinde 226 bilimsel etkinlik tamamiyle COST kuruluşu tarafından sağlanan bütçe ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Yıllar COST tarafından Türkiye'ye Aktarılan Bütçe (€)  COST Bilimsel Etkinliklerine Katılan Türk Araştırmacı Sayısı COST Kapsamında Türkiye'de Gerçekleştirilen Bilimsel Etkinlik Sayısı
2012 381.734 303 24
2013 581.109 409 34
2014 809.959 557 57
2015 869.248 665 62
2016 774.000 648 23
2017 540.000 440 5
2018 735.000 537 21
Toplam  4.691.050 3.559 226

 

 

Vizyon

Misyon

Kimler Katılabilir?

Çalışma Alanları

Üyeler

Türk Üyeler

2021 Ocak ayı itibariyle 804 Türk araştırmacı Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Aksiyonlarda görevli Türk araştırmacıların bilgilerine Aksiyon sayfalarından ulaşılabilmektedir. 

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi