Avrupa Akuakültür Teknoloji ve İnovasyon Platformu (EATiP), uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, Avrupa’daki akuakültür ve özellikle akuakültür teknolojisi ve inovasyonu konularında gelişme, destekleme ve teşvik etme süreçlerine odaklanmış bir kuruluştur. Modern ve gelişen Avrupa için gereken araştırma ve yenilikleri desteklemek için, Avrupa akuakültür sektörü tarafından 2007 yılında kurulmuştur.

Vizyon

 • 2030 yılında akuakültürü sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi yapmak
 • Akuakültür üretimini tüketici ve pazar talepleri doğrultusunda, iklim ve coğrafi şartlara adapte ederek ve doğa ve toplumun gereklilikleri ile uyumlu olarak artırmak ve çeşitlendirmek
 • 2030 yılına gelindiğinde, yıllık değeri 14 Milyar Avro olan 4.5 Milyon ton sürdürülebilir gıda ürünü üretmek ve 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamak

Misyon

 • Araştırma ve inovasyon müşterek fikirleri doğrultusunda araştırma, geliştirme, teşvik etme ve savunma yapmak
 • Bahsedilen müşterek fikirleri Avrupa’daki yetkililere, kurumlara ve ilgili kişilere iletmek
 • Avrupa’daki profesyonel akuakültür ve ilgili endüstrilerinin rekabetçiliğini artıracak adımları bilgi-tabanlı faaliyetler aracılığıyla belirlemek ve uygulamak
 • Araştırma, geliştirme ve inovasyon koşullarının gelişmesi için gerekli önlemleri ve yapılanmaları geliştirerek Avrupa akuakültürünün sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak
 • Üye kuruluşlara, bu kuruluşların özellikle kendi aktivitelerini sürdürmeleri sürecinde yönetimsel destek sağlamak

Kimler Katılabilir?

Profesyonel şirketler, dernekler, birlikler, finansal enstitüler, kamu kuruluşları, üniversiteler, EATiP Avrupa Akuakültür Teknoloji ve İnovasyon Platformu’na üyelik yoluyla katılabilirler.

Çalışma Alanları

 • Ürün kalitesi, tüketici güvenliği ve sağlık
 • Teknoloji ve sistemler
 • Biyolojik yaşam döngüsünün yönetimi
 • Sürdürülebilir yem üretimi
 • Çevreyle bütünleşme
 • Bilgi yönetimi
 • Akuatic hayvan sağlığı ve refahı
 • Sosyoekonomik yönetim ve idare

Üyeler

EATiP Avrupa Akuakültür Teknoloji ve İnovasyon Platformu’nun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden farklı uzmanlıkları temsil eden toplamda 64 üyesi bulunmaktadır. Önde gelen üyeler arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:

 • AZTI-Tecnalia, Cetmar - Centro Tecnológico del Mar, CEVA - Centre d'Etude et de Valorisation des Algues, CIIMAR - Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research, CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, University of Florence, University of Ghent, University of Nordland, University of Stirling, Institute of Aquaculture, University of Tromso, University Szent István, AKVA group ASA, Akvaforsk Genetics Center, Aquabiotech Group, Aqualine AS, AquaTT, BioMar A/S, DHI,Ferme Marine de Douhet, Grupo Tinamenor SL, Kefalonia Fisheries SA, Inve Technologies SA, Belgium 

Türk Üyeler

EATiP Avrupa Akuakültür Teknoloji ve İnovasyon Platformu’nun 64 üyesi arasında Türkiye'den 1 paydaşımız mevcuttur:

Üyelik İçin

EATiP yapısına aşağıda yer alan kuruluş tiplerine uymak kaydıyla 4 farklı tipte üye olmak mümkündür:

 • Profesyonel şirketler
 • Akademi: Universite ve araştırma merkezleri
 • Birlikler, dernekler, sivil toplum örgütleri
 • Gerçek kişiler

EATiP üyeleri, Genel Kurul tarafından onaylanmış ve sabit olan sistem uyarınca yıllık üyelik ücreti ödemekle yükümlüdürler. Yıllık üyelik ücretini ödemeyen üyenin, üyelikten istifa ettiği düşünülecektir. Üyelik tamamlandıktan sonra üye kuruluş herhangi bir zamanda üyelikten istifa edebilmektedir.
 

Üye olmak için, 'How to become a member' adresinden EATiP üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için EATiP Avrupa Akuakültür Teknoloji ve İnovasyon Platformu’nun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi