Vizyon

Avrupa çapında yer bilimleri alanında birlikte çalışılabilirliğin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla mevcut araştırma altyapıları, gözlem ağları ve  deneysel laboratuvar çalışmaları ile elde edilen çok disiplinli verilerin tümleşik bir siber altyapı içerisinde birleştirerek güvenirliğini ve  kullanılabilirliğini artırmaktır. Bu sayede ülkelerin kendi kaynaklarını etkin kullanması ve uzun vade risk planlamaları için Avrupa çapında çözümler oluşturmasına yönelik ilk adım atılacak ve ülkelerin doğal kaynakların etkin araştırmasını ve doğal zenginliklerin artırmasını sağlayacak çok disiplinli güncel veriler  kesintisiz olarak üretilecektir.

Misyon

  • Avrupa çapında oluşturulacak altyapılar ile elde edilecek veriler sayesinde, araştırmacıların eriştiği bilgi kaynakları güvenilirliği sorgulanabilir bir şekilde artacak, ülke sınırlarından bağımsız olarak araştırmacıların birlikte çalışmasına yönelik bir sinerji yaratmak. 
  • Bu çalışmalara paralel olarak elde edilen veriler büyük ölçekli mühendislik çalışmaları (örn. baraj, tünel yapımı) için taban oluşturmak.
  • Doğal afetlerin hasarlarını azaltmaya yönelik yeni gözlem tekniklerinin ticari olarak üretilip yaygınlaştırılması için araştırmacıların da içinde yer aldığı KOBIler oluşturmak.
  • Bu tür ticarileşme çalışmaları sayesinde elde edilen gelirlerin bir kısmının araştırma altyapılarının kendine yeter şekilde çalışmasına yönelik kaynak sağlayacak mekanizmalar oluşturmak.

Kimler Katılabilir?

Çalışma Alanları

Üyeler

Kaynak: EPOS-IP

Türk Üyeler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi