Integrated Mission Group for Security (IMG-S), farklı tematik çalışma grupları sayesinde Ufuk2020 Güvenli Toplumlar alanında aktif rol oynayan bir forumdur. Güvenli Toplumlar Çalışma Programları'na katkı sağlamasının yanısıra, proje fikirlerinin tartışıldığı ve konsorsiyumlara dahil olma fırsatı sunan etkinlikler de organize etmektedir.

Vizyon

IMG-S'in vizyonu Güvenlik ve Savunma alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar arasında aktif işbirliği sağlayan işlevsel bir platform olmaktır.

Misyon

Halihazırda IMG-S, farklı tematik çalışma grupları ile Ufuk2020 Güvenli Toplumlar alanı Çalışma Programlar'ına katkı sağlamakta ve Güvenli Toplumlar paydaşlarını bir araya getiren etkinliklerin organizasyonunda yer almaktadır.

Kimler Katılabilir?

IMG-S, tüm kurum/kuruluş tiplerine açıktır: akademi, sanayi, KOBİ, kamu kurumları gibi farklı kuruluş tipleri üye olabilirler.

Çalışma Alanları

IMG-S birbirinden farklı tematik çalışma gruplarına sahiptir. Bunlar, Takip ve Teşhis, İletişim Sistemleri, Etik, İnsan Faktörü ve Sosyal Etki, Dayanıklı Toplumlar, Bilgi Yönetimi, Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Zehirlenme, Siber Güvenlik Gruplarıdır. Aşağıdaki şemada da gösterilmektedir.

Üyeler

IMG-S derneğinin önde gelen üye kuruluşları, Cassidian, Indra, Cea, TNO, SAAB, Thales ve Fraunhofer olarak sıralanabilir.

Türk Üyeler

IMG-S faaliyetlerinde rol oynayan Türk üyeler; TAI, C2Tech, LNL Teknoloji, MilSOFT, NanoBiz, Servus ve TÜBİTAK'tır.

Üyelik İçin

Ayrıntılı üyelik bilgileri için lütfen irtibata geçiniz: contact@imgs-eu.org

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

Daha fazla bilgi için tıklayınız.