Vizyon

PRIMA Programı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilerek Ufuk2020 Programı bütçesinden fonlanan ve 10 yıl sürmesi planlanan bir programdır. 2018 yılında resmi olarak faaliyete geçen Program çerçevesinde Akdeniz'de su kaynakları, tarım sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında yürütülen uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklenmektedir.

Misyon

PRIMA Programı, 3 ana tematik alan ve bunları yatak kesen (NEXUS) kapsamında faaliyet göstermektedir:

  • Tematik Alan 1: Su Yönetimi
  • Tematik Alan 2: Tarım Sistemleri
  • Tematik Alan 3: Tarım-Gıda Zinciri
  • NEXUS 

 

Kimler Katılabilir?

PRIMA Programı kapsamında açılan uluslararası proje çağrılarına proje önerisi sunacak konsorsiyumların en az 3 farklı PRIMA katılımcı ülkesinin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır:

Bu ülkeler;

1- AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya

2- PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Tunus, Türkiye

3- Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

 

Çalışma Alanları

PRIMA, 7 adet Yıllık İş Planı (2018-2024) kapsamında faaliyet gösterecek olup, desteklenecek proje ve faaliyetler üç bölüm altında toplanmıştır:

  • Bölüm 1: AB Fonu ile Fonlanacak Projeler
  • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler (AB katkısı olmaksızın)
  • Bölüm 3: Ulusal Programların PRIMA ile Uyumlu Diğer Faaliyetleri

 

Bölüm 1 kapsamında ‘AB Fonu ile Fonlanacak Projeler’ Ufuk2020 Programı’ndan, PRIMA’nın süresi boyunca Programa tahsis edilmiş olan 220 Milyon Avro’luk fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamında ‘Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler’ ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile fonlanacak olan projeleri kapsamaktadır.

Bölüm 3 ile PRIMA katılımcı ülkelerinin AB katkısı olmaksızın yalnızca kendi fonları ile destekledikleri araştırma ve inovasyon aksiyon çağrıları, araştırma kuruluşlarının PRIMA tematik alanlarındaki faaliyetleri, eğitim ve mobilite çağrıları ve benzeri kastedilmektedir.

Üyeler

Türk Üyeler

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

TÜBİTAK'ın PRIMA web sayfası için tıklayınız.

PRIMA resmi web sitesi için tıklayınız

PRIMA proje çağrıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.