Vizyon

PRIMA Programı, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma'nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilerek Ufuk2020 Programı bütçesinden fonlanacak olan 10 yıllık bir programdır. 2018 yılında resmi olarak faaliyete geçen Program çerçevesinde Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklenecektir.

Misyon

PRIMA Programı, 3 ana tematik alan kapsamında faaliyet göstermektedir:

•             Tematik Alan 1: Su Yönetimi

•             Tematik Alan 2: Tarım Sistemleri

•             Tematik Alan 3: Zirai-Gıda Zinciri

Kimler Katılabilir?

PRIMA Programı’nda 19 katılımcı ülke yer almaktadır.

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya

Ufuk2020 Asosiye Ülkesi olan Üçüncü Ülkeler: İsrail, Tunus, Türkiye

Ufuk2020 Asosiye Ülkesi Olmayan Üçüncü Ülkeler: Cezayir, Ürdün, Mısır, Lübnan, Fas

Çalışma Alanları

PRIMA, 7 adet Yıllık İş Planı (2018-2024) kapsamında faaliyet gösterecek olup, desteklenecek proje ve faaliyetler üç bölüm altında toplanmıştır:

  • Bölüm 1: AB Fonu ile Fonlanacak Projeler
  • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler (AB katkısı olmaksızın)
  • Bölüm 3: Ulusal Programların PRIMA ile Uyumlu Diğer Faaliyetleri

 

Bölüm 1 kapsamında ‘AB Fonu ile Fonlanacak Projeler’ Ufuk2020 Programı’ndan, PRIMA’nın süresi boyunca Programa tahsis edilmiş olan 220 Milyon Avro’luk fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamında ‘Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler’ ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile fonlanacak olan projeleri kapsamaktadır.

Bölüm 3 ile PRIMA katılımcı ülkelerinin AB katkısı olmaksızın yalnızca kendi fonları ile destekledikleri araştırma ve inovasyon aksiyon çağrıları, araştırma kuruluşlarının PRIMA tematik alanlarındaki faaliyetleri, eğitim ve mobilite çağrıları ve benzeri kastedilmektedir.

Üyeler

Türk Üyeler

Üyelik İçin

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi

TÜBİTAK'ın PRIMA web sayfası için tıklayınız.

PRIMA resmi web sitesi için tıklayınız

PRIMA proje çağrıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.