spire eu ile ilgili görsel sonucu

Vizyon

SPIRE PPP endüstriyel operasyonların tüm bileşenleri düşünülerek sektörler arası birleştirici bir yaklaşım izlemektedir ve aynı zamanda teknolojik olmayan engelleri yatay ve sosyal bileşenleri tespit etmektedir. SPIRE PPP kapsamında geliştirilen teknolojilerin fosil enerji yoğunluğunda % 30 ve yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımında % 20 azalma sağlaması beklenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi rekabetçi ve sürdürülebilir Avrupa endüstrisi için önem taşımaktadı

Misyon

A.SPIRE'nin misyonu, kaynak verimli bir proses endüstrisine katkıda bulunacak büyük ölçekli mevcut değer zinciri üretimlerinin tüm aşamalarında teknolojilerin ve en iyi uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır.

Kimler Katılabilir?

Üye olmak isteyen herhangi bir kuruluşa açıktır. Üyeler genellikle endüstriyel, araştırma, KOBİ'ler ve kamu kuruluşlarından oluşur.

Çalışma Alanları

Pek çok değer zincirinin merkezinde yer alan Avrupa Birliği işlem endüstrisi yüksek enerji, hammadde ve su bağımlılığı sorunuyla karşı karşıyadır. Avrupa işlem endüstrisinin 8 odak sektörünün (çimento, seramik, kimya, mühendislik, mineral ve cevher, metal, çelik ve su) işbirliği ile sürdürülebilir bir sanayi için yeni bir girişim başlatılmıştır. Avrupa Birliği’nin yeni çerçeve programı Ufuk 2020’de Kaynak ve Enerji Verimliği ile Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri (SPIRE) Kamu - Özel Ortaklığı (PPP) altında birleşen sektörler Avrupa için hayati önem taşımaktadır.

Üyeler

SPIRE üyelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.spire2030.eu/spire/members

Türk Üyeler

ALICE Avrupa Teknoloji Platformu'nun 100 üyesi arasında Türkiye'den 2 farklı paydaşımız mevcuttur:

Üyelik İçin

Üye olmak için, https://www.spire2030.eu/spire/join-us/application-and-fees adresinden bilgi alabilirsiniz.

Yol Haritası Bileşenleri

  • Enerji verimliliği
  • CO2 emisyonun azaltılması
  • Ham madde verimliliği
  • Yeniden kullanım

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfada yer alan bilgiler, SPIRE'ın internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, detaylı bilgi için https://www.spire2030.eu/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.