Vizyon

Sürdürülebilir kimya ve biyoteknolojinin gelecek nesiller için birlikte çözümler sunduğu rekabetçi ve yenilikçi bir Avrupa oluşturmak.

 

Misyon

Toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler sunarak etkili bir şekilde cevap vermek için Avrupa´da kimyasal ve biyokimyasal inovasyonu başlatmak ve onlara ilham vermek.

 

Kimler Katılabilir?

Üye olmak isteyen herhangi bir kuruluşa açıktır. Üyeler genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), büyük şirketler ve akademik gruplardan oluşur.

 

Çalışma Alanları

Kimya sektörünün en önemli etkin teknolojileri, sürdürülebilir düşük karbonlu dairesel ekonomiye ulaşmak için ihtiyaç duyulan çözümlere yönelik kritik yapı taşlarını sağlar. Enerji, inşaat, ulaşım ve elektronik gibi tüm değer zincirlerini etkiler.

  • Kataliz
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri
  • Enerji için malzemeler
  • Sürdürülebilir biyoekonomi
  • Su

 

 

Üyeler

Üye olmak isteyen herhangi bir kuruluşa açıktır.

 

Türk Üyeler

SusChem içerisinde herhangi bir Türk ortak bulunmamaktadır.

Üyelik İçin

Üyelik için http://www.suschem.org/become-a-member adresinden detaylı bilgi sağlanabilir.

 

Yol Haritası Bileşenleri

Avrupa Komisyonu, 2050 yılına gelindiğinde AB'nin sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla en az% 80 oranında azaltması gerektiğini öne sürüyor. Temiz sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır. Düşük karbon ekonomisi oluşturmaya yardımcı olmak için SusChem’in beş ana politikası şöyledir:
• Rekabet
• Dairesel ekonomi
• Enerji Birliği
• Dijital tek pazar
• Biyoekonomi

 

Ayrıntılı Bilgi

Bu sayfada yer alan bilgiler, SusChem'in internet ortamında yer alan dokümanlarından derlenmiş olup, http://suschem.org/ adresinden detaylı bilgi sağlanabilir.