TP Organik, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak tanınmış 40 Avrupa Teknoloji Platformu’ndan biridir. Ana amacı ise, organik sektörünün sürdürülebilir tarım ve gıda üretimine katkısını güçlendirmektir. Bu amacına ulaşmak için, TP Organik çiftçilerden tüketicilere kadar bütün gıda tedarik zincirine aktif olarak dâhil olmaktadır. Üretim, girdi ve arzdan gıda işleme, pazarlama ve tüketime kadar bütün organik değer zincirinde aktif olan büyük şirketleri, KOBİ’leri, araştırmacıları, çiftçileri, tüketicileri ve sivil toplum örgütlerini tek çatı altında birleştirmektedir.
 

Vizyon

 • Kırsal ekonomiyi bölgesel ve küresel çerçevede güçlendirmek için uygulanabilir konsept geliştirme
 • Ekofonksiyonel yoğunlaştırma aracılığıyla gıda ve ekosistemi koruma
 • Sağlıklı beslenme için bir temel olan ve yaşam ve sağlık kalitesini artırmak için bir kilit nokta olan yüksek kalite gıdalar

Misyon

 • Gıda ve gıda sistemleri için gerçek maliyet muhasebesi
 • Üretici ve tüketiciyi yeniden birleştirmek
 • Tedarik zincirinde Pazar gücünü yeniden dengelemek
 • Gıda zincirinde güven ve şeffaflık
 • Gıda işleme teknolojilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilir paketleme
 • Protein üretimi ve tüketimi
 • Sürdürülebilir, çeşitli ve sağlıklı beslenme
 • Gıda israfını azaltma

Kimler Katılabilir?

KOBİ’ler, araştırma merkezleri, üniversiteler, şirketler, çiftçi birlikleri ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar TP Organik Avrupa Teknoloji Platformu’na üye olabilmektedir.

Çalışma Alanları

 • Çevre ve ekoloji
 • Kirliliğin azaltılması
 • Toprağın biyolojik ve fiziksel özellikleri
 • Biyoçeşitlilik
 • İklim değişikliği
 • Su kıtlığı
 • Fosil yakıt kıtlığı
 • Sosyoekomomik etkiler
 • Çiftlik ekonomisi
 • Sosyal etki
 • Gıda kalitesi ve güvenliği

Üyeler

TP Organik Avrupa Teknoloji Platformu’nun Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden farklı uzmanlıkları temsil eden toplamda 2041 üyesi bulunmaktadır. Önde gelen üyeler arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar yer almaktadır:

 • AgriBioMediteranneo, APRODEV, BERAS, BirdLife Europe, COPA-COGECA, Danube Soya, Eurogroup for Animals, Euromontana, European Council of Young Farmers – CEJA, European Environmental Bureau (EEB), European Trade Unions Federation of Food, Agriculture and Tourism (EFFAT), European Organic Certifiers Council (EOCC), Greenpeace-European Unit, ISOFAR, Regional Rural Development Standing Working Group

 

Üyelik İçin

TP Organik yapısına aşağıda yer alan kuruluş tiplerine uymak kaydıyla aşağıda belirtilen tiplerde üye olmak mümkündür:

 • Profesyonel şirketler
 • Akademi: Universite ve araştırma merkezleri
 • KOBİ’ler
 • Araştırma merkezleri
 • Çiftçi birlikleri
 • Danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar

 

Üye olmak için, 'How to become a member' adresinden TP Organik üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için TP Organik Avrupa Teknoloji Platformu’nun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yol Haritası Bileşenleri

Ayrıntılı Bilgi