"Tek Araba Gidelim" Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

10 Ekim 2015
01 Mart 2017

Türk Ortak(lar)

Lojika Bilgi Teknolojileri

Koordinatör

Lojika Bilgi Teknolojileri

Bütçe

1.7 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk 2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

TAG (Tek Araba Gidelim) projesinin amacı, şehir içi yolculuklarda, sürücülerin masraflarını paylaşarak, aynı rotadaki yolcuların ortak ulaşımına olanak sağlayan bir akıllı telefon uygulaması...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TAG (Tek Araba Gidelim) projesinin amacı, şehir içi yolculuklarda, sürücülerin masraflarını paylaşarak, aynı rotadaki yolcuların ortak ulaşımına olanak sağlayan bir akıllı telefon uygulaması geliştirmektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araba paylaşımı yoluyla trafik yoğunluğunun, araç park sıkıntılarının ve yakıt masraflarının azaltılarak seyahat konforunun artırılması önem arz etmektedir.Proje, kullanıcıların konumu ve bireysel ihtiyaçlarını esas alan algoritması ile benzer uygulamalara kıyasla öne çıkmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Sistemin en önemli özelliği ise müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına, konumuna ve kullanıcıların farklı durumlarına özel düzenlemelere olanak sağlamasıdır. Bu özelliği ile dünyada tek olan Proje; bu algoritmalar, ticari ve sosyal ilgilere göre kullanıcı girdileri ve memnuniyetine dayanarak, başarılı rota eşleşmelerine izin vermektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı