Yakıt Deposu Sızıntı Tespiti Otomasyonu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2015
01 Mart 2017

Türk Ortak(lar)

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koordinatör

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Bütçe

1.2 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk 2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

LEAKFREE Projesi, tüm otomotiv firmalarınca kabul görerek endüstri standardı haline gelecek, fiyatı uygun, insandan bağımsız, sürekli bilgisayar kaydı altına alınabilen bir sızıntı kontrol...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, deniz altında balık seslerinin uzaktan duyulmasına yarayan ‘Hydrophone’ların, geliştirilen bir algoritma sayesinde hava kabarcığı sesini duyması tekniğine dayanır. Proje ile hava kabarcıklarının Akustik Emisyonu konusunda bilimsel veriler elde edilir, analizi yapılır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araç yakıt depoları, %100 sızıntı kontrollü olarak ana sanayiye gönderilir. Endüstri standardı, kontrollerin insana bağımlı olarak yapılmasını kabullenmiştir. Oysa hayati risk taşıyabilecek bir kontrolün otomatik ve kayıt altına alınabilir bir yöntemle yapılması önemlidir.Proje, otomotiv sanayine yeni bir standart getirme hedefindedir. Standardın kabulü durumunda küresel pazarda satışı da kolaylıkla gerçekleşecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje, «Endüstri 4.0» hedefleri ile uyumludur. Zira, otomobil üreticileri yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla plastik parça kullanmaktadırlar. Geliştirilen teknoloji ile plastik parça kullanımına bağlı olarak artan sızıntı riskinin azaltılması ve bu sayede de önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı