Genetik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İçin Yenilikçi Yapısal Araştırmalar

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2016
31 Mayıs 2021

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi
 

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

ERC-2015-STG

Proje İnternet Sitesi

CentSatRegFunc temel araştırma projesinin ana hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozomun nasıl oluştuğunun ve hangi görevleri üstlendiğinin belirlenmesidir. Bu hedef...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CentSatRegFunc temel araştırma projesinin ana hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozomun nasıl oluştuğunun ve hangi görevleri üstlendiğinin belirlenmesidir. Bu hedef doğrultusunda ERC tarafından 1.5 Milyon Avro ile desteklenen projeyle, proje yürütücüsünün önceki çalışmalarında sentrozomun oluşumunda ve fonksiyonlarında çok önemli düzenleyici görevleri olduğunu gösterdiği “sentriyolar satelit” adlı hücre yapıları daha detaylı bir şekilde araştırılacak.

Sentriyolar satelitler, 50 yıl kadar önce elektron mikroskop çalışmaları ile tanımlanmış olsa da bu yapıların hücrelerdeki görevleri ve sentrozomla ilişkileri henüz bilinmiyor. Projenin 5 yıllık sürecinde, hücrelerde ortalama olarak 300-400 adet bulunan bu granüler yapıların biyokimyasal ve fonksiyonel karakterizasyonunu ortaya çıkarmak amaçlanmış bulunmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Hem sentrozom hem de sentriyolar satelit yapı ve fonksiyon bozuklukları insanlarda kanser ve böbrek bozuklukları, zekâ geriliği, körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan multisistemik genetik hastalıklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla ERC projesi tamamlandığında elde edilen çıktıların, bu tür hastalıkların anlaşılması ve bunlar için yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlanması beklenmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı