Pazar Tercihlerini Etkileyen Bilgiyi Anlamak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2016
30 Nisan 2021

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Alp ATAKAN

Bütçe

1 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Üretim, yatırım ve tüketim kararlarını fiyatlar belirlemektedir. Dolayısıyla piyasaların verimli işlemesi fiyatların, tercih ​​ve beklentileri doğru yansıtmasına bağlıdır. INFORMATIVEPROCES temel...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Üretim, yatırım ve tüketim kararlarını fiyatlar belirlemektedir. Dolayısıyla piyasaların verimli işlemesi fiyatların, tercih ​​ve beklentileri doğru yansıtmasına bağlıdır. INFORMATIVEPROCES temel araştırma projesi, piyasaya ulaşan bilgilerin fiyata nasıl yansıdığını, beklentileri daha iyi yansıtan fiyatların hangi piyasalarda oluştuğunu ve daha bilgili bireylerin ne tür piyasalarda aktif oldugunu, hazırlamış olduğu çok pazarlı bir model üzerinden anlamayı amaçlamaktadır.

Projenin cevap aradığı sorulardan bazıları şunlar:

  • Pazarlar arası sürtüşmeler, müşterilerin stratejik pazar tercihlerini etkileyen bilgilerin birikimini nasıl etkiliyor?
  • Bilgi birikimini engelleyen pazar kusurlarındaki mekanizmalar neler?
  • Pazar iştirakçilerinin bilgileri açısından hangi pazarın fiyatları daha iyi bir istatistiksel veri durumunda?
  • Pazar iştirakçilerinin fiyat kurguları iyi zamanlarda mı yoksa kötü zamanlarda mı daha doğru?

Projeden elde edilen ilk bulgular, tasarlanan modelle, yukarıdaki sorular bağlamında verimli sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı