Kendi Enerjisini Üretebilen İmplant İşitme Cihazı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Temmuz 2016
30 Haziran 2021

Türk Ortak(lar)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Prof. Dr. Haluk KÜLAH

Bütçe

2 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

FLAMENCO temel araştırma projesi sayesinde geliştirilecek işitme cihazı ile işitme engelliler için önemli bir gelişme sağlanmış olacak. Proje kapsamında tamamı kulak içine yerleştirilebilir ve kendi...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Açılımı, “tamamen vücut içinde yer alabilen, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) tabanlı, kendi kendini yöneten koklear implant” olan projede geliştirilen bu yöntem ile koklear implant teknolojisinde yeni bir sayfa açılacak. Elektronik mühendisliği ve tıp dışında makina mühendisliği ve biyoloji bilimleri de projeye yön verecektir. Kulağın doğal çalışma prensibine benzer bir biçimde çalışacak olan FLAMENCO, enerji tüketimi azaltılmış, düzenli pil değişimine gereksinim duymayan, yüksek performanslı gelecek nesil koklear implantlar için çok önemli bir adımı oluşturuyor. Patenti de geliştiren ekibe ait olan FLAMENCO sayesinde, kullanılan mevcut koklear implantların çalışma prensibi tamamen değişecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

FLAMENCO temel araştırma projesi sayesinde geliştirilecek işitme cihazı ile işitme engelliler için önemli bir gelişme sağlanmış olacak. Proje kapsamında tamamı kulak içine yerleştirilebilir ve kendi enerjisini üretebilen bir koklear implant (sesleri, kodlanmış elektriksel uyarıya dönüştüren cihaz) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje dâhilinde an itibarı ile toplam 8 araştırmacı istihdam edilmektedir.