Nanometrik Çözünürlükte 3D Yazıcılar Gerçek Olacak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2014
31 Mayıs 2019

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY

Bütçe

2 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” temel araştırma projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” temel araştırma projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmaları hedefleniyor.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NLL projesi sayesinde nanoelektronikte potansiyel olarak büyük getirileri olabilecek bir teknik Türkiye’de geliştirilecek ve bu teknik nanoelektronik, yüksek teknoloji camlar gibi alanlarda uygulamaya aktarılabilecektir. Ayrıca devrimsel olabilecek 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine bir aday olarak ultrahızlı lazer ile nanometrik skaladan başlayarak 3 boyutlu yapıların sentezlenmesi ve ultrahızlı lazer teknolojisinin Türkiye’deki gelişimi desteklenmiş olacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı