Metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2017
30 Eylül 2022

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Seda KESKİN AVCI

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

COSMOS projesinin amacı, bilimsel, teknolojik ve çevresel açıdan önem taşıyan çeşitli gaz ayırma işlemlerini en yüksek verimlilikle gerçekleştirebilecek metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri kullanılarak belirlenmesidir. Proje kapsamında, özellikle CO2 yakalama ve H2 geri kazanımı işlemlerinde üstün performans gösterebilecek MOFların atomik düzeyde detaylı simülasyonlar ile belirlenmesi ve uzun vadede bu yeni nesil nano-gözenekli malzemelere dayalı verimli gaz ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. En iyi performans gösteren MOF adsorbent ve membranlar için yapı-performans ilişkilerini ortaya koyulması ve bu ilişkileri kullanarak istisnai gaz ayırma performansına sahip yeni malzemelerin tasarlanmasına ışık tutulması da amaçlanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel ısınma dünyamızın en önemli sorunlarında biridir. Karbon dioksit emisyonu küresel ısınmaya sebep olmaktadır, küresel ısınma ise mevsim değişiklerine ve buna bağlı olarak canlı ve doğa sağlığını tehdit eden problemlere neden olmaktadır. Karbon dioksit emisyonunu azaltmanın bir yolu, bu gazı diğer gazlardan yüksek seçicilikle ayırmaktır. Bunu başaracak yeni malzemelerin belirlenmesi, küresel ısınmayı ve ilgili problemleriazaltmada büyük rol oynayacaktır. Projede, karbon dioksit yakalama ve ayırmada son derece etkili olacak ve mevcut gaz ayırma teknolojilerini radikal bir şekilde değiştirecek, atomik ölçeklerde detaylandırılmış yeni malzemelerin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje süresince, MOFların atomik düzeyde hesaplamalar ile modellenmesi üzerine çalışan bir grup oluşacaktır. Bu grubun nano-gözenekli malzemelerin özel uygulamalar için tasarlanması ve seçilmesi konusundaki etkinliğinin yüksek olması, uluslararası alanda öncü konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Projede çalışarak tezlerini yapacak olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında şu an bir doktora sonrası araştırmacı, 2 doktora öğrencisi istihdam edilmektedir.