Makroekonomi ve malî piyasalardaki asimetrileri anlamak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Mart 2017
28 Şubat 2022

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Refet GÜRKAYNAK

Bütçe

1,3 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TEA araştırma projesinde bilimsel çıktı/kazanım ve kamu hizmetlerini geliştirmeye katkı bir arada yer almaktadır. Projenin amacı makroekonomi ve malî piyasalardaki asimetrileri anlamak ve buna uygun iktisat politikaları geliştirmektir. Elimizde mevcut olan iktisat teorisi araç gereci ve ampirik yöntemleri ile simetrik olmayan yani genişleme ve durgunluk dönemlerinde; iyi haberde ve kötü haberde farklı tepki veren piyasalar ve politikaları ölçmeyi ve bunların üzerinde düşünmeyi yeterince iyi bilememekteyiz. Bu araştırmanın sonucunda hem içinde yaşadığımız dünyada asimetrinin nasıl tezahür ettiği, hem de bu anlayışa bağlı olarak nasıl daha iyi iktisat politikası yapabılabileceğini öğrenmek amaçlanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje dahilinde çalışan tüm ekip, çalışılan konu üzerinde konferanslar düzenleyebilmekte ve bu sayede araştırmacıların uluslararası araştırma ağlarına katılımı hızlandırılmaktadır. Bu sayede bir yandan projenin çıktıları ile iktisat politikasına ilişkin bilgiye katkıda bulunulurken bir yandan da bundan sonra katkı vermeye devam edecek yöntemler öğrenilmekte ve geliştirilmekte; beraberinde de anılan konularda uzmanlığı olan genç araştırmacılar yetiştirilmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu geniş çalışmanın değişik kısımlarında, Refet Gürkaynak ile beraber iki öğretim üyesi araştırmacı, bir doktora sonrası araştırmacı, üç de doktora öğrencisi istihdam edilmektedir.