Hücreleri Elektronik Olarak Görüntülemek

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Şubat 2018
31 Ocak 2023

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi
 

Koordinatör

Dr. Mehmet Selim Hanay

Bütçe

1,5 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Avrupa Araştırma Konseyi
 

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projede mikrodalga rejiminde çalışan ve mikroakışkan kanallarla entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü bir sistem geliştirilmektedir. Bu sistem, mikrodalga bandında çalışan yeni bir mikroskop çeşidi olarak da görülebilir. Kullanılan mikrodalga rezonatörünü yüksek modlarında uyararak biyolojik parçaların, özellikle hücrelerin, morfolojik özellikleri ayırt etmek hedeflenmektedir. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Proje ile kanser erken teşhisine yönelik bir algılama sistemi geliştirilecektir

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Proje çalışanlarının dünyada ilk kez üretilecek bir algılayıcı sisteminde çalışması ve disiplinler arası araştırma yeteneği kazanması beklenmektedir. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje ile bir çok doktora sonrası araştırmacı ve doktora öğrencisinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.