Bulut Tabanlı Gemi Seçim Karar Destek Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Haziran 2016
31 Mayıs 2017

Türk Ortak(lar)

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Koordinatör

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Bütçe

1.8 Milyon Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 KOBİ Aracı
 

Proje İnternet Sitesi

CLOUD-VAS deniz taşımacılığı için gemi kiralayan şirketlerin zaman ve maliyetlerini, minimum risk altında azaltmalarına yönelik, en uygun gemiyi en doğru rota için seçme ve IMO (Uluslararası...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında, Evrim Algoritması, Tabu Arama Algoritması ve Parçacık Sürü Optimizasyonu’nu birleştiren Metasezgisel Çözümleyici bir algoritma geliştirilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Uygun gemi seçimi probleminde, çevreye etkiyi ve yakıt tüketimini optimize eden ilk çözüm olacaktır.Projenin desteklenmesindeki en önemli etkenler, benzer çözümlerin teknik açıdan yeterli olmaması ve planlanan çalışmaların uluslararası literatürde ilk defa gerçekleştiriliyor olmasıdır. Proje çıktısının küresel pazarda konumlandırılmasında, lisans hakkının satılması yerine uluslararası hizmet verilerek sürdürülebilir gelir elde etmek, kalifiye insan yetiştirmek ve istihdamı artırmak hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

En uygun gemiyi en uygun rotaya atama yapacak optimizasyon uygulaması elde edilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı