Parekende Sektörü İçin Görüntü İşleme

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 Ocak 2015
01 Ocak 2016

Türk Ortak(lar)

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Koordinatör

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Bütçe

50.000 Avro

Desteklendiği Program ve Alan

Ufuk2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

V4RETAIL projesi kapsamında geliştirilen otomatik ürün tanıma ve sayfa sistemi ile toptancı firmaların ürün denetim verimliliğinin artırılması, ürün tanıma ve sayma sürecine nesnellik getirerek...

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

V4RETAIL projesi kapsamında geliştirilen otomatik ürün tanıma ve sayfa sistemi ile toptancı firmaların ürün denetim verimliliğinin artırılması, ürün tanıma ve sayma sürecine nesnellik getirerek insan hatalarının en aza indirilmesi, toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması amaçlandı.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Perakende satış noktalarında sergilenen paketli ürünlerin bulunurluklarının takibi, sektörün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Stok bitmesi / fazlalığı gibi sıkıntılar,yerleşimin planlanan raf düzenine uymaması gibi sorunlar,perakende operasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürümesini engelliyor. Bu proje ile bu sıkıntıların çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje; imge özniteliklerini önceden hesaplanan ürün öznitelikleri ile karşılaştırmak için geliştirilen hiyerarşik görsel sözlük tabanlı yöntem, yüksek sayıda SKU içeren karmaşık raf sahnelerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Ortak sahne özelliklerini bütün olarak değerlendirerek yanıltıcı eşlemeler engellenirken, paralel olarak da öznitelik eşlemelerinden SKU poz uzayına genelleştirilmiş Hough dönüşümü ile bütünsel bir yaklaşım geliştirilerek ürün tespitinin daha sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi sağlandı. Raf ürünlerinin planogram adı verilen belli bir plan kapsamında yerleştirildiği bilgisi kullanılarak, Bayes yaklaşımı ile sahne modeli oluşturularak bağlam bilgisinin tanıma performansı yükseltildi.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

Toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı