H2020

ERC 2019 Advanced Grant Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2019-AdG
Çağrı Açıklaması

Çağrı alanlarında lider, son 10 yıl içerisinde aktif olarak araştırma yapan araştırmacıların başvurabileceği bir çağrıdır.

Çağrı Açılış Tarihi 21 Mayıs 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29 Ağustos 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 2,5 Milyon Avro (maksimum 5 yıl için) + 1 Milyon Avro (özel durumlar için)
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

Çağrı alanlarında lider, son 10 yıl içerisinde aktif olarak araştırma yapan araştırmacıların başvurabileceği bir çağrıdır.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 390 Milyon Avro
Özel Koşullar

Desteklenecek araştırmacıların toplam çalışma zamanlarının en az %50'sini AB Üye ve Asosiye Ülkelerinden birinde (Türkiye gibi) geçirmeyi ve yine toplam çalışma zamanlarının en az %30'unu ERC projesine ayırmayı taahüt etmesi beklenmektedir.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERC 2019 Proof of Concept Çağrısı

Çağrı Kodu ERC-2019-PoC
Çağrı Açıklaması

Çağrı ile ERC öncül araştırma projelerininin (Starting Grant, Consolidator Grant veya Advanced Grant) inovasyon potansiyellerini açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

Çağrı Açılış Tarihi 16 Ekim 2018
Çağrı Kapanış Tarihi 22 Ocak 2019 / 25 Nisan 2019 / 19 Eylül 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 150,000 Avro
Öncelikli Konular

Tüm araştırma alanları (Sosyal ve Beşeri Bilimler dahil)

Başvuru Sahibinin Profili

ERC öncül araştırma projesi yürütmekte olan veya  1 Ocak 2019 itibariyle projesinin bitmesine en az 12 ay kalan tüm Baş Araştırmacılar çağrıya başvurabilir.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 25 Milyon Avro
Özel Koşullar
Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.

ERC Advanced Grant 2019 Call

Çağrı Kodu ERC-2019-AdG
Çağrı Açıklaması

ERC Advanced Grant Principal Investigators are expected to be active researchers and to have a track record of significant research achievements in the last 10 years which must be presented in the application.

Çağrı Açılış Tarihi 21 May 2019
Çağrı Kapanış Tarihi 29 August 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 2.5 Million Euros (+ 1 Million Euros in certain conditions)
Öncelikli Konular

Any field of research including Social Sciences and Humanities

Başvuru Sahibinin Profili

A competitive Advanced Grant Principal Investigator must have already shown a record which identifies them as an exceptional leader in terms of originality and significance of their research contributions.

Öngörülen Çağrı Bütçesi 390 Million Euro
Özel Koşullar

Principal Investigators funded through the ERC Advanced Grants shall spend a minimum of 50% of their working time in an EU Member State or Associated Country and a minimum of 30% of their working time on the ERC project.

Başvuru Detaylı bilgiler için tıklayınız.