Çağrı Kodu: 
H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
Çağrı Açıklaması: 

KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur.

KOBİ Aracı’nın Özellikleri

 • Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
 • Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
 • Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
 • Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.


Faz 2. Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge

Bu fazda, KOBİ'lere inovasyon projeleriyle ilgili demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme vb. detaylı çalışmalar için 0.5 Milyon Avro ile 2.5 Milyon Avro arasında destek sağlanmaktadır. KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için 30 sayfalık daha detaylı bir iş planı hazırlaması yeterlidir.

Faz 2'ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir. Ancak öncelikle Faz 1'e başvurulması önerilmektedir.

Faaliyetler

 • Detaylı İş Planı
 • Geliştirme
 • Prototip Üretimi
 • Test
 • Minyatürleştirme
 • Büyütme
 • Pazar Uygulamaları
 • Araştırma
Çağrı Kapanış Tarihi: 
Sonraki Ara Kesim Tarihi: 09 Ekim 2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı: 
2,5 M Avro
Proje Toplam Süresi Üst Sınırı: 
12-24 Ay
Çağrı Türü: 
H2020
Çağrı Bağlantısı: 
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-smeinst-2018-2020.html
H2020: 
Başvuru Sahibinin Profili: 

Sadece KOBİ'ler başvuru yapabilmektedir.

Öncelikli Alanlar: 

Konu bağımsız olarak başvurular alınmaktadır. Proje Başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

KOBİ İnovasyon Destekleri - SME Innovation Grants