BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Destek Programı (EBAG) Türkiye’deki ev sahibi kurum ve kuruluşlarda projesini yürütmek üzere ERC’ye başvuruda bulunacak araştırmacılara yöneliktir.
 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Baş araştırmacı adayının projesinin ERC tarafından kabul edilmesi durumunda  projesini Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ev sahipliğinde yürüteceğini taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Desteğe başvuru yapacak olan baş araştırmacı adayının, ilgili ERC çağrısı kapsamında belirlenen ön koşulları (eligibility) ve ERC’nin değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
 • EBAG Desteği'nde talep edilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip bir çağrı kapsamında bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir.
   

BAŞVURU SÜRESİ

 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı sürekli başvuruya açıktır.
 • Destek sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla genel başvuruların, başvuruya konu ERC çağrısının kapanmasından en az 45 gün önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı genel başvurusu kabul edilen baş araştırmacı adayları alt destekler için yeniden başvurmalıdır.
 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a alt destek başvurusu esanasında bildirir. Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler ve desteğin amacı kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilip yeniden TÜBİTAK’a belge sunulması istenir ve uygunluğa ilişkin sonuç başvuru sahibine e-posta yoluyla bildirilir.

enlightenedÖNEMLİ UYARI: Alt destek başvuru yapıldıktan sonra sonuç e-postası iletilmeden ve uzman kişi/kuruluş onayı alınmadan hizmet alınmaya başlanmamalıdır. TÜBİTAK uzman kişi/kuruluş ile yapılan sözleşmelerde bir taraf olmadığı ve sadece destek sağlayıcısı olduğu için resmi onay verilmeyen alt destek başvurularına konu hizmetlere dair oluşacak ücretlerden sorumlu değildir.enlightened

 • Genel başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerinin, alt destek başvuruları için aşağıdaki süre kriterlerine uymaları gerekmektedir:
  • Proje Yazma-Sunma Eğitimi için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce,
  • Proje Ön Değerlendirme Desteği için çağrı kapanış tarihinden 10 gün önce,
  • Mülakat Eğitimi Desteği için eğitim başlangıç tarihinden 10 gün önce.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak başvuru yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • EBAG Programı Genel Başvuru Formu (başvuru sistemi üzerinden doldurulmaktadır),
 • Başvuruya konu proje önerisinin B1 formu (bkz. Gerekli Dokümanlar),
 • EBAG B formu (bkz. Gerekli Dokümanlar),
 • TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.

 

Destek duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Desteğe başvuru yapmak için tıklayınız.