ÖNEMLİ DUYURU

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 13.09.2018 tarihi itibariyle Türkiye'den bir firmadan veya uzman kişiden hizmet alınması halinde döviz cinsinden kesilmiş faturalar karşılığında ödeme gerçekleştirilmeyecektir.

 

BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİLER

MSCA IF Proje Ön Değerlendirme Desteği, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yöneliktir. 

BAŞVURU KOŞULLARI
MSCA IF ön değerlendirme desteğine başvuru yapacak olan kişilerin aşağıdaki kriterleri yerine getiriyor olması gerekmektedir:

 • MSCA IF çağrısı kapsamında belirlenen ön koşullara sahip olmak,
 • Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olmak,
 • Avrupa dışındaki ülkelere gidiş veya yurtdışından Türkiye’ye geliş amacıyla açılan MSCA IF panellerinden birine başvuru yapacak olmak ve projesinin en az bir yıllık kısmını Türkiye’de sürdürmeyi taahhüt etmek.
   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda listelenmektedir:

 • MSCA IF Ön Değerlendirme Desteği Başvuru Formu (Başvuru sistemi üzerinden doldurulmaktadır),
 • Başvuruya konu proje önerisinin B formları,
 • Taahhütname (Başvuru sisteminden indirilerek doldurulmaktadır).
 • Değerlendirme sürecinde TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde talep edilecek olan diğer belgeler.
   

BAŞVURU SÜRESİ

MSCA IF 2020 yılı çağrısı için tarihler duyurulacaktır.
 

BAŞVURU ŞEKLİ

Destek sürekli başvuruya açıktır ve online olarak başvuru yapılır. Başvuru sonrasında ıslak imza gerektiren belgeler TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilmelidir.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız.

2019 Duyuru dokümanı için tıklayınız.