HİZMET ALINACAK UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN KRİTERLER (MSCA IF)

Destek kapsamında hizmet alınabilecek uzman kişi/kuruluşlara ilişkin kriterler şu şekildedir:

A) Uzman Kişi Kriterleri
Aşağıdaki üç kriterlerden en az birini yerine getiriyor olmak:

 • 01.01.2017 tarihinden sonra en az 3 kez MSCA Bireysel Burslar Hakemliği görevini üstlenmiş olmak
  • Bu şartın sağlandığının aşağıdaki belge ile ispatlanması beklenmektedir:
   • Avrupa Komisyonu'ndan hakem olduğunu belirten bir mektup     
 • Uzman kuruluş kriterlerine uyan bir danışmanlık firmasında en az 5 yıl danışman olarak çalışmış/çalışıyor olmak
  • Bu şartın sağlandığının aşağıdaki belge ile ispatlanması beklenmektedir:
   • Danışmanlık firmasının danışmanla çalıştığını gösteren orijinal belge
 • 01.01.2017 tarihinden sonra ön değerlendirmesini yaptığı MSCA Bireysel Burslar proje önerilerinden en az 5 tanesinin 85 ve üstünde puan almış olması
  • Bu şartın sağlandığının aşağıdaki iki belge ile ispatlanması beklenmektedir:
   • Projenin 85 ve üstünde puan aldığına dair belge (Evaluation Summary Report - ESR)
   • Hizmetin sağlandığına dair ispatlayıcı belge (fatura veya sözleşme veya hizmet verilen kişiden alınan ıslak imzalı yazı)

B) Uzman Kuruluş Kriteri

 • 01.01.2017 tarihinden sonra ön değerlendirmesini yaptığı MSCA Bireysel Burslar proje önerilerinden en az 10 tanesinin 85 ve üstünde puan almış olması
  • Bu şartın sağlandığının aşağıdaki iki belge ile ispatlanması beklenmektedir:
   • Projenin 85 ve üstünde puan aldığına dair belge (Evaluation Summary Report - ESR)
   • Hizmetin sağlandığına dair ispatlayıcı belge (fatura veya sözleşme veya hizmet verilen kişiden alınan ıslak imzalı yazı)

 

HİZMET ALINACAK UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN KRİTER (MSCA COFUND)

 • Ön değerlendirmesini yaptığı veya proje yazma desteği verdiği MSCA COFUND proje önerilerinden en az 1 tanesinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş olması
  • Bu şartın sağlandığının aşağıdaki iki belge ile ispatlanması beklenmektedir:
   • Projenin fonlandığına dair belge (Evaluation Summary Report - ESR)
   • Hizmetin sağlandığına dair ispatlayıcı belge (fatura veya sözleşme veya hizmet verilen kişiden alınan ıslak imzalı yazı)

 

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) veya Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM)’nde görev yapan kişiler kriterleri sağladıkları takdirde uzman kişi olarak hizmet verebilecektir. Uzman kişiler görev yaptıkları TTO/TTM üzerinden fatura kesebilecektir. Bununla birlikte, yalnızca hizmet verilen kişiden alınan mektup kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir. Bu belgenin, mali belge, e-posta yazışması vb. ek belgeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Uzman kişilere, görev yaptıkları TTO/TTM’nin bağlı olduğu üniversite personeline hizmet verdikleri takdirde ödeme yapılmayacaktır.

UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLIŞKİN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a bildirir.
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilmesi istenir.
 • Projenin ön değerlendirmesinin yaptırılması amacıyla her bir başvuru kapsamında en çok bir uzman kişi veya kuruluştan hizmet alınır.
 • Proje fikrinin korunmasına yönelik olarak uzman kişi veya kuruluşla yapılacak Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) ile ilgili gizlilik anlaşması hususu dahil tüm sözleşmelerin yapılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
   

UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Uzman kişilerin ön değerlendirme hizmeti karşılığında fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Uzman kişinin bu belgeleri düzenleyemediği hallerde iş akdi ile çalıştıkları, ortağı veya sahibi oldukları şirkeler üzerinden fatura düzenlenebilir. Kişilerin fatura tarihi itibariyle fatura düzenleyen şirket ile bağlantısını resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bu tür durumlarda ödeme uzman kişi limitleri dahilinde ilgili kuruluşa yapılır.
 • Uzman kişi/kuruluşların mutlaka yazılı bir ön değerlendirme raporu oluşturmaları beklenir.
   

ÖNEMLİ UYARI

Zaman sıkıntısı yaşanmaması adına başvuru anında hizmet alınacak uzman kişi veya uzman kuruluş ile temasa geçilmiş ve hizmetin alınacağına dair onay alınmış olunması önerilir. Uzman kişi  veya uzman kuruluş belirlenmeden/ hizmet alınmasına dair teklif alınmadan başvuru yapılması halinde, MSCA IF için 30/07/2020 Perşembe günü saat 23:59'a kadar, MSCA COFUND için 31/07/2020 Cuma günü saat 23:59'a kadar TÜBİTAK’a uzman kişi veya uzman kuruluşun uygunluğuna dair teyit için bilgi ve belge sunulmuş olmalıdır.