HİZMET ALINACAK UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN KRİTERLER

Destek kapsamında hizmet alınabilecek uzman kişi/kuruluşlara ilişkin kriterler şu şekildedir:

A) Uzman Kişi Kriterleri
Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getiriyor olmak:

 • 7. ÇP veya Ufuk2020 Programı’nda en az 3 kez MSCA Bireysel Burslar (IF, IEF, IIF, IOF, CIG, RG, IRG) Hakemliği görevini üstlenmiş olmak;
 • Uzman Kuruluş Kriterlerine uyan bir danışmanlık firmasında en az 5 yıl danışman olarak çalışmış/çalışıyor olmak,
 • Ön değerlendirmesini yaptığı proje önerilerinden (MSCA Bireysel Burslar (IF, IEF, IIF, IOF, CIG, RG, IRG) en az 5 tanesinin 85 ve üstünde puan almış olması.

B) Uzman Kuruluş Kriterleri

 • Ön değerlendirmesini yaptığı proje önerilerinden (MSCA Bireysel Burslar (IF, IEF, IIF, IOF, CIG, RG, IRG) en az 10 tanesinin 85 ve üstünde puan almış olması.
   

UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARDAN TALEP EDILECEK İSPATLAYICI BELGELER

 • Ön değerlendirme hizmeti sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda: Hizmet sağlanan projelerin akronimlerini içeren uzman kişi / kuruluş imzalı mektup (Gerekli durumlarda verilen hizmete dair fatura veya hizmet verilen kişinin onayı talep edilebilecektir).
 • Hakemlik sayısına göre kriterlere uygun olunması durumunda: Kişinin Avrupa Komisyonu tarafından davet edildiğine ve hakemlik yapıldığına dair belge.
 • Danışmanlık firmasında çalışma tecrübesine göre kriterlere uygun olunması durumunda: İlgili firmada çalıştığını veya halen çalışmakta olduğunu gösteren ıslak imzalı belge.

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) veya Teknoloji Transfer Merkezleri (TTM)’nde görev yapan kişiler kriterleri sağladıkları takdirde uzman kişi olarak hizmet verebilecektir. Uzman kişiler görev yaptıkları TTO/TTM üzerinden fatura kesebilecektir. Bununla birlikte, yalnızca hizmet verilen kişiden alınan mektup kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmeyecektir. Bu belgenin, mali belge, e-posta yazışması vb. ek belgeler ile desteklenmesi gerekmektedir. Uzman kişilere, görev yaptıkları TTO/TTM’nin bağlı olduğu üniversite personeline hizmet verdikleri takdirde ödeme yapılmayacaktır.

UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLIŞKİN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Başvuru sahibi hizmet alacağı uzman kişi veya kuruluşu yayınlanan kriterler doğrultusunda kendisi belirler ve TÜBİTAK’a bildirir.
 • Hizmet alınacak uzman kişi veya kuruluş TÜBİTAK tarafından ilgili kriterler kapsamında yetersiz bulunursa, uzman kişi veya kuruluş önerisinin değiştirilmesi istenir.
 • Projenin ön değerlendirmesinin yaptırılması amacıyla her bir başvuru kapsamında en çok bir uzman kişi veya kuruluştan hizmet alınır.
 • Proje fikrinin korunmasına yönelik olarak uzman kişi veya kuruluşla yapılacak Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) ile ilgili gizlilik anlaşması hususu dahil tüm sözleşmelerin yapılması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
   

UZMAN KİŞİ VE KURULUŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Uzman kişilerin ön değerlendirme hizmeti karşılığında fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Uzman kişinin bu belgeleri düzenleyemediği hallerde iş akdi ile çalıştıkları, ortağı veya sahibi oldukları şirkeler üzerinden fatura düzenlenebilir. Kişilerin fatura tarihi itibariyle fatura düzenleyen şirket ile bağlantısını resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bu tür durumlarda ödeme uzman kişi limitleri dahilinde ilgili kuruluşa yapılır.
 • Uzman kişi/kuruluşların mutlaka yazılı bir ön değerlendirme raporu oluşturmaları beklenir.
   

ÖNEMLİ UYARI

Zaman sıkıntısı yaşanmaması adına başvuru anında hizmet alınacak uzman kişi veya uzman kuruluş ile temasa geçilmiş ve hizmetin alınacağına dair onay alınmış olunması önerilir. Uzman kişi  veya uzman kuruluş belirlenmeden/ hizmet alınmasına dair teklif alınmadan başvuru yapılması halinde, çağrı kapanış tarihinden bir hafta öncesine kadar TÜBİTAK’tan uzman kişi veya uzman kuruluşun uygunluğuna dair teyit için bilgi ve belge sunulmuş olmalıdır.