ÖNEMLİ DUYURU

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince 13.09.2018 tarihi itibariyle Türkiye'den bir firmadan veya uzman kişiden hizmet alınması halinde döviz cinsinden kesilmiş faturalar karşılığında ödeme gerçekleştirilmeyecektir.

 

ÖDEME SÜRECİ

Ödeme süreci  şu şekilde gerçekleşir:

  • TÜBİTAK’tan uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu konusunda teyit alınır. Bu işlem başvuru onaylanmadan önce veya başvuru onaylandıktan sonra yapılabilir ancak zaman sıkıntısı yaşanmaması adına başvurudan ile birlikte yapılması önerilmektedir.
  • Ödemeye ilişkin evrakların (hizmete ilişkin fatura aslı ve ödeme dilekçesi) TÜBİTAK’a iletilmesinin ardından ödeme başvuru sahibinin hesabına gerçekleştirilir.
  • Fatura Avro cinsinden düzenlendiği takdirde, ödeme belgesinin düzenlendiği günün TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanarak ödeme gerçekleştirilir.
  • Hizmet bedeli, desteklenen kişi tarafından uzman kişi/kuruluşun banka hesabına gönderilir ve dekontu başvuru sahibinin hesabına destek ödemesi iletildikten sonra 15 gün içerisinde TÜBİTAK’a iletilir. Banka hesap bilgileri başvuru esnasında istenmektedir.
  • TÜBİTAK ön değerlendirme hizmet alımı ödemeleri için fatura karşılığı destek vermektedir. Kur değişimi nedeniyle oluşan fark veya banka havale masrafı gibi giderler destek kapsamında değildir.
  • Destek tutarı hesaplanırken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tablonun IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar hakkındaki hükmü gereğince, destek ödeme tutarı üzerinden 0,00948 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
  • Proje sunulduktan sonra projenin sunulduğuna dair belge TÜBİTAK’a iletilir.

 

DESTEK ÜST LİMİTLERİ

TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla belirlenmiş olan destek tutarlarının üst limitleri aşağıda belirtilmektedir:

 

Uzman Kişi Yurt İçi: 3,000 TL
Yurt Dışı: 2,000 Avro
Uzman Kuruluş

Yurt İçi: 6,000 TL
Yurt Dışı: 3,000 Avro