BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru sahibinin uzman kişi/kuruluştan aldığı hizmete ilişkin sözleşmeyi ve varsa faturayı 2 ay içerisinde TÜBİTAK’a iletmesi ve ön değerlendirme hizmetine ilişkin anketin https://anket.tubitak.gov.tr/ üzerinden doldurulması gerekmektedir. Bu belgelerin teslimini ve anketin tamamlanmasını takiben ilgili ödeme en kısa sürede başvuru sahibinin banka hesabına gerçekleştirilecektir.
  • Ön değerlendirme hizmet bedelinin başvuru sahibine ödenmesinin ardından, başvuru sahibi ilgili hizmet bedelinin uzman kişi veya kuruluşa ödendiğine dair banka dekontunu 15 gün içerisinde TÜBİTAK’a iletmelidir.
  • Başvuru sahibi, desteğe konu olan proje önerisini ilgili çağrının kapanma süresine kadar Avrupa Komisyonuna sunduktan sonra desteğe konu olan proje önerisinin ilgili çağrı kapsamında sunulduğuna dair belgenin bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜBİTAK’a iletmelidir.
     

KISITLAR

Her bir proje yürütücü adayı, her bir çağrı kapsamında, en çok bir projesi için ilgili destekten yararlanabilir.