BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Başvuru sahibinin uzman kişi/kuruluştan aldığı hizmete ilişkin sözleşmeyi ve varsa faturayı 2 ay içerisinde TÜBİTAK’a iletmesi gerekmektedir. Bu belgelerin teslimini takiben ilgili ödeme en kısa sürede başvuru sahibinin banka hesabına gerçekleştirilecektir.
  • Ön değerlendirme hizmet bedelinin başvuru sahibine ödenmesinin ardından, başvuru sahibi ilgili hizmet bedelinin uzman kişi veya kuruluşa ödendiğine dair banka dekontunu 15 gün içerisinde TÜBİTAK’a iletmelidir.
  • Başvuru sahibi, desteğe konu olan proje önerisini ilgili çağrının kapanma süresine kadar Avrupa Komisyonuna sunduktan sonra desteğe konu olan proje önerisinin ilgili çağrı kapsamında sunulduğuna dair belgenin bilgisayar çıktısını, çağrı kapanma tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜBİTAK’a iletmelidir.
  • Ödeme süreci tamamlandıktan sonra, ön değerlendirme hizmetine ilişkin anketin https://anket.tubitak.gov.tr/ üzerinden doldurulması gerekmektedir.

KISITLAR

Her araştırmacı, MSCA IF/COFUND 2020 çağrısı için bir kere destek başvurusunda bulunabilir.