DUYURU

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında KOBİ Aracı çağrıları için yapılacak başvuruların başvuru süresinde ve hizmet alınması planlanan uzman kişi/kuruluşların kriterlerinde güncelleme yapılmıştır. 

18 Mart 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde   ve “Enhanced European Innovation Council Pilot 2018-2020” Çalışma Programı güncellenmiştir. Bu çalışma programına göre, KOBİ Aracı Faz 1 programının son çağrı kesim tarihi 5 Eylül 2019 olarak belirlenmiş olup bu tarihten sonra Faz 1 programı sona erecektir. Söz konusu Faz 1 programının son çağrısı için TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı başvuruları 22 Temmuz 2019 tarihinde alınmış olup, desteğe Faz 2 programı kapsamındaki kesim tarihleri için başvuru yapılabilmektedir.

 

DESTEK PROGRAMININ TANIMI VE KAPSAMI

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı, Ufuk2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

 • Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme Desteği’dir.

 • U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda  hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır.

BAŞVURU SÜRELERİ

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı'na yapılan başvuruların, başvuruya konu Ufuk2020 çağrısının kapanmasından en az 2 ay önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Süre kısıtı aşağıdaki çağrılar için farklılaştırılmıştır:

 • KOBİ Aracı ve Eurostars projelerinde çağrı kesim tarihlerinden (cut-off) 2 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • 2020 yılı KOBİ Aracı FAZ II (Hızlandırıcı) 2. çağrı kesim tarihi için destek son başvuru tarihi 18 Ocak 2020'dir.
 • JU-JTI Çağrılarına sunulacak projeler ile iki aşamalı çağrıların ikinci aşamasına sunulacak projeler için projenin sunulacağı çağrının kapanış tarihinden itibaren 1 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • INNOSUP çağrılarına sunulacak projeler için çağrı kapanış tarihinden 1,5 ay öncesine kadar başvurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

ALT DESTEKLER

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, potansiyel koordinatör adaylarının ve proje ekip üyelerinin, proje önerileri kapsamında konsorsiyum oluşturabilmeleri için toplantılara veya etkinliklere katılımları ve/veya Avrupa Komisyonu nezdinde görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla kullanabilecekleri destektir. Onaylanan her bir koordinatörlüğü destekleme programı başvurusu kapsamında, en çok dört seyahat desteklenir.

 • Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, koordinatör adayının ve kendi araştırma ekibi üyelerinden bir kişinin, yurtiçi veya yurtdışında düzenleyecekleri ve en çok iki gün sürecek konsorsiyum toplantıları için verilen destektir.

 • Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, koordinatör adaylarının proje fikirlerini yazılı bir projeye dönüştürebilmelerine ve Avrupa Komisyonu’na sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz konusu koordinatör adaylarının veya proje ekip üyelerinden en fazla iki kişinin bu konuda tecrübeli kuruluşlardan alacakları eğitimlere katılım ücretlerini ve etkinliğe katılıma ilişkin seyahat masraflarını kapsar.

 • Proje Yazdırma Desteği, kriterlere uyan uzman kişi ve kuruluşlardan proje yazdırma hizmeti alınması için verilen destektir.

 • Proje Ön Değerlendirme Desteği, koordinatör adaylarının yazılı hale getirdikleri proje önerilerini, Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce, kriterlere uyan uzman kişi veya kuruluşlara inceletmeleri için verilen destektir.

 

Destek faydalanıcıları, projeleri eşik üstünde kaldığı veya başarılı olduğu takdirde eşik üstü ve başarı ödüllerine de başvuru yapabileceklerdir.

Duyuru dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.