AquaticPollutants, 26 ülkede 32 ulusal ve bölgesel araştırma programı fonlayıcı kuruluşun AB ortak finansmanıyla ortak bir teklif çağrısı uygulamak için kaynakları bir araya getirmeyi amaçladığı bir ERA-NET Co-fund projesidir. Tatlı su ve deniz ekosistemleri ve dolayısıyla insan sağlığı için en ciddi risklerden biri, bu ekosistemlerde başta antimikrobiyal dirençli bakteriler olmak üzere kirletici ve patojenlerin, ortaya çıkmasıdır. Bu sorunla kapsamlı bir şekilde mücadele etmek ve güvenli ve temiz su ekosistemleri (tatlı su, yeraltı suyu, deniz) için çok disiplinli çözümler sunmak için oluşturulan AquaticPollutants projesi, Water JPI, JPI Oceans ve JPI AMR’nin ortaklığıyla yürütülmektedir. Bu nedenle AquaticPollutants projesi, bahsi geçen üç JPI'ın araştırma gündemlerinde belirlenen öncelikleri sunmayı amaçlamaktadır. Genel hedef, temiz ve sağlıklı su ekosistemleri alanında Avrupa Araştırma Alanını (ERA) güçlendirmek ve tatlı su, deniz ve sağlık araştırma alanları arasındaki işbirliği hususundaki potansiyelden yararlanmaktır. Ayrıca, AquaticPollutants, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla asosiye ve üçüncü ülkelerden 9 kuruluş içermektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

AquaticPollutants uluslararası ortak proje çağrısı 17/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 16/04/2020 17:00h (CEST)

-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 14/08/2020 17:00 h (CEST)

AquaticPollutants projesinin çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında (https://aquaticpollutants.ptj.de/call1 ) yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, projede yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluş bulunmalıdır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Çağrının Amacı ve İçeriği

“Su kaynaklarında bulunan kirleticiler ve patojenlerin insan sağlığı ve çevreye karşı ortaya çıkardığı riskler” konulu çağrının kapsamı aşağıda sıralanan üç ana temadan oluşmaktadır:

  • Theme 1 - Environmental behaviour of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (“Measuring”)
  • Theme 2 - Risk Assessment and Management of emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment (“Evaluating”)
  • Theme 3 - Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine) (“Taking Actions”)

Mikroplastikler çağrı kapsamının dışındadır.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için:

https://aquaticpollutants.ptj.de/call1