Belmont Forum, küresel çevre değişiklikleri alanındaki araştırmaları uluslararası ve disiplinler arası bir yaklaşımla desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen bilimsel ve teknolojik araştırma kuruluşlarının oluşturduğu bir gruptur.

Belmont Forum, ortak araştırma aksiyonları aracılığıyla küresel çevre değişikliği araştırmalarına destek vermektedir.

Ortak Araştırma Aksiyonları (CRA) çoğunlukla Ortak Çağrılar aracılığıyla yürütülmektedir. En az üç ülkeden araştırmacılardan oluşan uluslararası konsorsiyumlar destek alabilmektedir. Konsorsiyumun doğa bilimcileri, sosyal bilimciler, beşeri bilimciler ve politika yapıcılar, denetçiler ve özel sektör gibi araştırma kullanıcılarından oluşması gerekir. Belmont Forum Ortak Araştırma Aksiyonları Anlaşması uyarınca, her Belmont Forum üyesi kendi ülkesinden araştırmacıları desteklemektedir.

Her bir Ortak Araştırma Aksiyonu, bir Belmont Forum üye ülkesinde Tema Program Ofisi (TPO) tarafından yürütülmektedir. Çağrılar, çağrıya katılan her bir ülkenin bir temsilcisinin yer aldığı Program Koordinatörleri Grubu (GPC) tarafından izlenmektedir.

Ortak Araştırma Aksiyonları, küresel çevresel değişim sorunları gibi Belmont Forum önceliklerine odaklanmakta ve doğa bilimcilerinin, sosyal bilimcilerin ve kullanıcıların yeni ortaklıklar kurmasını desteklemektedir.