Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 55 milyon avroyla desteklenen Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı’nda 35 ülkeden 130 farklı kurum ve kuruluş yer alır. Ortakları arasında TÜBİTAK’ın da bulunduğu 30’u aşkın fonlayıcı kuruluş, nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil ve akılcı stratejiyi oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla, hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfedilmesi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin sağlanması için uluslararası ortak araştırma projeleri çağrıları açar. 

Güncel Çağrı Bilgisi: 

https://www.ejprarediseases.org/

ERANET TÜBİTAK İrtibat Kişisi Bilgisi: Dr. Jale Şahin (EJPRD@tubitak.gov.tr)