Gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı olarak daha dağıtık bir yapıda olacağı noktasından hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu noktada, çeşitli sürdürülebilir ve değişken kaynaklardan gelecekte verimli enerji tedariğine izin vermek ve sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmek için akıllı ve entegre enerji sistemlerine acilen ihtiyaç duyulmakta olduğu değerlendirilmektedir. Projede bu amaçlara yönelik olarak ortak proje çağrılarına çıkılması planlanmaktadır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

Bu proje kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında çağrılara çıkılmıştır. Bir sonraki çağrının 2021 yılında  açılması öngörülmektedir.

2018 ve 2019 yılında açılan çağrıların amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir:

Bölgesel ve yerel düzeyde dekarbornizasyona yönelik akıllı enerji sistemlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesini sağlamak üzere ortak destek programları oluşturmak,

- Ar-Ge yapanlar ile yenilik/iş dünyasını biraraya getirerek sürdürülebilir yeniliği teşvik etmek ve akıllı enerji çözümlerinin benimsenmesini hızlandırmak, böylece Avrupa’da büyüme ve yeni işler sağlamak,

- Akıllı enerji sistemi çözümlerinin teknik olarak temin edilebilirliği ve kurulumu arasındaki boşluğu kapatan bölgesel ve yerel güçleri tanımlamak, böylece Avrupa’da enerji yönetiminin çoklu seviyeleri arasında iletişimi kurmak,

- Akıllı enerji sistemleri için ulusal Ar-Ge ve yenilik destek programları ile bölgesel/yerel yenilik ve kalkınma yaklaşımları arasında bağlantı kurmak, böylece Avrupa genelinde bölgesel ve yerel düzeyde akıllı enerji sistemlerinin bu ulusal fonlarla desteklenmesini sağlamak,

- Bu alanda uluslararası sinerji ve bölgeler arası işbirliği sonucu ticarileştirilebilir çözümler, deneyim paylaşımı ve sınırlar ötesi ortak çözümler elde etmek,

- Çoklu enerji alanlarının yanısıra enerji sektörü ile diğer sanayi sektörlerinin entegrasyonu için bütüncül yaklaşımlar oluşturmak,

- Kaynak etkinliği ve enerji sistemlerinin dekarbonizasyonuna yönelik yeni iş fırsatlarının kullanılmasına olanak sağlayacak yönetim ve planlama araçları geliştirmek,

- Era-Net Smart Grids Plus kapsamında oluşturulan Bilgi Topluluğu (Expera) platformunun bu alanda karşılıklı öğrenmeyi sağlamak üzere kişisel ve djital ağlar kurma amaçlı olarak kullanılmasını sağlamak,

- Açılacak proje çağrıları yoluyla ulusal, bölgesel ve yerel aktörleri içeren uluslararası projeleri desteklemek,

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/Focus_Initiative_Integrated_Regional_Energy_Systems