Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir. Projeye, 16 ülkeden 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında sürdürülebilir kentsel fiziksel hareketlilik ve ulaşım, arazi kullanımı ve dijital bağlantısallık, yenilikçi hareketlilik sistem ve hizmet uygulamaları, kentsel alanların yeniden düzenlenmesi ve dönüştürülmesi, davranışların ve bakış açılarının değiştirilmesi konularına ilişkin projeler desteklenecektir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

17 Aralık 2019 tarihinde açılan EN-UAC birinci çağrısı birinci aşaması 17 Mart 2020 tarihinde kapanmıştır. Detaylar için lütfen https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/en-uac-era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity-cagrisi-acildi  adresini ziyaret ediniz.