Karbondioksit Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması ve Hızlandırılması konulu ve “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” başlıklı ACT (Accelerating CCS Technologies), 14 ülkeden 14 kuruluşun yer aldığı ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan bir ERA-Net Cofund projesidir. Ufuk 2020 Programı “Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji” alanı kapsamında desteklenmekte olan ERA ACT projesi, 31.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.11.2021 tarihinde sona erecektir. Norveç koordinatörlüğünde yürütülen ERA ACT projesi kapsamında karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmekte olup, TÜBİTAK’ın ERA ACT projesine katılımına 4 Nisan 2015 tarih ve 240 sayılı Bilim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

ERA ACT projesinin üçüncü çağrısının 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır. ERA ACT, bu çağrı ile fosil yakıtlara güçlü bir şekilde bağımlı olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, CCUS teknolojilerinin geniş çapta benimsenmesini; küresel ısınmayı azaltma ve iklim değişikliği ile mücadelede kilit bir araç olarak görülen bu teknolojilerin araştırılmasını, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmektedir.

Çağrı ile ilgili güncel bilgiler http://www.act-ccs.eu/calls sayfasında yer almaktadır.