ERA-Net EnerDigit projesinde, gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı olarak daha dağınık bir yapıda olacağı noktasından hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dijitalleşmenin enerji sistemleri ve ağları genelinde değişiklikleri katalize etme potansiyeline sahiptir. Dijitalleşmenin ilerlemesiyle yenilenebilir enerji ve verimli enerji yönetiminin entegrasyonu için fırsatlar doğmaktadır. Dijitalleşmenin ısıtma ve soğutma sektörleri arasında daha güçlü ağ kurması ve bunun direk enerji sektörünü etkilemesi beklenmektedir. Aynı zamanda dijitalleşme ile paydaşların yerel, bölgesel ve Avrupa değer zincirine katılımlarının artması öngörülmektedir. Bölge halkı ve profesyonel tüketicilerin (prosumers) kademli olarak enerji topluluklarına ve enerji işlemlerine katılım fırsatlarının artması ile bu alandaki inovasyonu tetiklemesi beklenmektedir. Bunun başarılabilmesi için de enerji sektöründe yer alan oyuncuların yüksek yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerle (örneğin blok zinciri topluluğu) işbirliği yapması ve diğer sektörlerden gelen bilgi birikimini ve tecrübeyi bütünleştirmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda altyapı işletmecilerini, yerel endüstriler veya toplulukları ve son kullanıcılar gibi potansiyel müşterileri yerel ve bölgesel seviyeden Avrupa ve küresel seviyelere kadar değer zincirlerine dâhil etmelidir.

Bu kapsamda veri korumanın garanti altına alındığı sürdürülebilir, güvenli ve esnek bir enerji sistemini teşvik ederken, tüketiciler için faydaları en üst düzeye çıkaran gelecekteki dijital platformların, uygulamaların ve işlerin geliştirilmesi için destek gerekmektedir. Bu kapsamda uluslararası araştırma, uygulama ve inovasyon çağrılarının büyük bir etki yapma potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

Projenin çağrıları ağırlıklı olarak enerji sistemlerinin ve ağlarının dijitalleştirilmesine yönelik olacaktır. Araştırma ve yenilik faaliyetleri, TRL4'ten TRL7 / 8'e yenilikçi yaklaşımlar getirmek için prototiplerin geliştirilmesini ve test edilmesini kolaylaştıran laboratuvarların ve regülasyonların koordinasyonunu ve bağlantısını içermelidir. Proje çağrıları kapsamında enerji alanındaki dijitalleşmeyle ilgili araştırma ve inovasyon proje önerilerinin aşağıdaki alanlarda desteklenmesi planlanmaktadır. 

•             Büyük veri

•             Yapay zeka

•             Nesnelerin interneti

•             Veri güvenliği ve gizliliği

•             Platform tasarımı

İlgili çağrının 16 Eylül 2020 tarihinde başvuruya açılması planlanmaktadır.