Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir. NEURON projesi, bu kapsamda her yıl farklı sinirbilim konularında ve birkaç yılda bir sinirbilim alanıyla ilgili etik, felsefik, legal ve sosyokültürel konularda ortak uluslararası çağrılara çıkmaktadır.

Güncel Çağrı Bilgisi: