Kişiselleştirilmiş Tıp konulu ERA PerMed, 23 ülkeden 32 partnerin yer aldığı ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan bir ERA-Net Cofund projesidir. Ufuk 2020 Programı “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ERA PerMed Cofund projesi, 01.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.11.2022 tarihinde sona erecektir.

İspanya koordinatörlüğünde yürütülen ERA PerMed projesi kapsamında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

Kişiselleştirilmiş tıp, doğru kişi için doğru terapötik stratejinin doğru zamanda kullanılması, hastalığa yatkınlığın belirlenmesi ve/veya zamanında hedefe yönelik hastalık önlemlerinin alınabilmesi için bireylerin fenotip ve genotip karakterizasyonunun (örn. moleküler profilleme, tıbbi görüntüleme, yaşam tarzı verileri)  kullanıldığı bir tıbbi modeli ifade etmektedir.

TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı 31 farklı fonlama kuruluşu tarafından 2020 yılı itibariyle çıkılan üçüncü çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri - Pre-/Klinik Araştırmalar, Büyük Veri ve BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Uygulama ve Kullanıcı Perspektifi” olarak belirlenmiştir.

Çağrının genel hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

  • Kişiselleştirilmiş tıp alanında translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi,
  • Pre-klinik ve/veya klinik araştırmalar ile biyoinformatik bileşenlerin bir araya getirildiği ve konunun etik, yasal ve sosyal açıdan ele alındığı ve/veya sağlık hizmetleri sistemlerinin optimizasyonu üzerine kişiselleştirilmiş tıbbın uygulanmasına yönelik interdisipliner çalışmaların teşvik edilmesi,
  • Akademi (üniversite, araştırma enstitüleri), klinik/halk sağlığı kuruluşları (hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik kuruluşlar) ve özel sektör kurum/kuruluşlarının (KOBİ, vb.) bir araya geldiği işbirliklerinin desteklenmesi.

ERA PerMed 2020 yılı çağrısı kapsamında Kişiselleştirilmiş Tıp ile ilgili aşağıda belirtilen 3 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

  • Araştırma Alanı 1: Temel Araştırmadan Kliniğe Translasyonel Araştırmalar

Modül 1A: Pre-klinik Araştırmalar

Modül 1B: Klinik Araştırmalar

  • Araştırma Alanı 2:  Büyük Verinin Entegrasyonu ve BİT Çözümleri

Modül 2A: Veri ve BİT Teknolojilerinin Kullanımı

Modül 2B: Veri ve BİT Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

  • Araştırma Alanı 3: Sağlık Hizmetleri Uygulamaları

Modül 3A: Sağlık Hizmetleri Sistemlerinin Optimizasyonu

                Modül 3B: Etik, Yasal ve Sosyal Perspektif

                Modül 3C: Toplum ve Hasta Bilincinin Artırılması

                Modül 3D: Eğitim Stratejileri

 

 

Çağrı Takvimi