EuroNanoMed III projesi, Ufuk2020 "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. EuroNanoMed III projesine, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 28 farklı kuruluş katılmaktadır.

2020 yılı çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

  • Yenileyici tıp
  • Tanı bilim
  • Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri