ICRAD projesinin temel misyonu;

  • kamu sağlığı ile hayvan sağlığı ve refahını artırmak ve bu amacı gerçekleştirirken aynı zamanda çevreye ve ekonomiye fayda sağlayan araştırmaları desteklemek,
  • kaynakları en üst düzeye çıkarmak ve riskleri, maliyetleri ve bilgi birikimini paylaşmak amacıyla, farklı olan ancak birbirini tamamlayan bilimsel ve teknolojik uzmanlığa sahip araştırmacıları bir araya getirmektir.

Endüstriyel ve akademik araştırmacılar arasındaki ortaklık, hayvan sağlığı ve refahı için teknolojik çözümlerin geliştirilmesini geliştirecek ve hızlandıracaktır.

ICRAD aracılığıyla finanse edilen araştırma ve yenilik faaliyetleri, bulaşıcı hastalıkların incelenmesi ve kontrol altına alınması için yeni ve gelişmiş araçların geliştirilmesine yönelik, özellikle hayvancılığa yönelik yeni yeni ortaya çıkan ve endemik olan tehditlere karşı hazırlıklı olma ve önleme yeteneğini artırmak için yeni tespit, müdahale ve önleme stratejileri konusunda uyumlu bir yaklaşım arayacaktır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

ICRAD projesinin 2020 yılı çağrısı 31/01/2020 tarihi itibariyle açılmıştır.

2020 yılı çağrısının aşağıda belirtilen konular kapsamındadır;

  • Endemik ve yakın zamanda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik, konakçı ilişkileri ve immünolojik çalışmalar (Domuz Gribi ve Afrika Domuz Vebası hastalıklarına öncelik verilecektir),
  • Bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirme çalışmaları,
  • Bulaşıcı hastalıklar için tanı sistemleri geliştirme çalışmaları.

Çağrı metni ortak çağrı sekretaryasının web sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için: 

https://www.icrad.eu/calls/call-31st-january-2020/