ICT-AGRI-FOOD’un vizyonu, birincil üreticiler (hem geleneksel hem de organik), danışmanlar, KOBİ'ler, gıda işleyen firmalar, gıda perakendecileri, tüketiciler ve kamu sektörü (bakanlıklar, politika yapıcılar ve düzenleyici kurumlar vs.) araştırmacıları ile çok aktörlü bir yaklaşımla, sürdürülebilir ve esnek tarımsal gıda sistemlerine geçiş için dijital teknoloji çözümlerini mümkün kılmaktadır. Bu çözümler, gıda zincirinin her yerinden gelen verileri kullanacak ve ilgili paydaşların (tüketiciler, hükümet yetkilileri, endüstriler vs.) çevresel etki, köken, beslenme, güvenlik ve dürüstlük ile ilgili verileri dikkate alarak daha akıllı, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı ve daha kişisel gıda ve beslenme seçimleri yapmalarını destekleyerek toplumun tamamına fayda sağlayacaktır. Elde edilen verilerin daha iyi kullanılması; tarım-gıda sektöründe daha fazla verimlilik, azalan girdi, azalan emisyon, azalan atık ve gıda sistemindeki azalan kayıpları kapsayacak şekilde gıda sektörün çevresel etkisinin çok daha iyi yönetilmesi olarak kendini gösteren muhtemel bir dönüşüme önayak olabilir. Bu şekildeki entegre bir sistem perspektifi sayesinde, yeni iş modellerinin geliştirilmesini kolaylaştıracağından, sistemdeki birincil üreticiler dışında kalan aktörler de, bu perspektifi benimsenmekle elde edecekleri faydalanın karşılığında yeni teknolojinin bir kısım maliyetini  karşılamaya istekli olabilirler. Sonuç itibariyle,  bu durum dijital teknolojilerin benimsenmesi sürecindeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak ve gıda güvenliği ve dayanıklılığının artmasına, kaynaklara ilişkin rekabetinin azalmasına, sektörün rekabet gücünün artmasına ve tüm sürdürülebilirlik sütunlarının (ekonomik, çevresel, sosyal ve hükümet vs.) dengeli bir şekilde güçlendirilmesine yol açacaktır. Dijital teknolojiler, mevcut projelerin standartlaştırma faaliyetleri ve platform gelişmeleri üzerine inşa edilecek ve gıda aktörleri, BİT çözüm sağlayıcıları ve tüketicilerin mevcut büyük dijital platformlarıyla entegre olacaktır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

ICT-AGRI-FOOD projesinin 2019 yılı çağrısı 18/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili alanda yapılmış diğer Ufuk 2020, bölgesel/ülkesel projeler, standardizasyon çalışmaları ve elde edilmiş verilerden faydalanılarak, bunları tamamlayacak ya da bunlarla entegre olabilecek nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odaklı BİT platformlarının geliştirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kaldırılması hedeflemektedir. Konunun çiftlikten-çatala geniş bir bakış açısı ile ele alınması beklendiğinden, proje ekiplerinde tarım ve bilişim alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği değerlendirilmektedir. Çağrı kapsamında üretilen dijital çözümlerin gıda zinciri boyunca aşağıdaki hususlara hizmet etmesi beklenmektedir;

  • Sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması: Sosyal, ekonomik ve çevresel fayda maliyet değerlendirmesinin yapılması,
  •  İnsanların geçimi ve meslekleri, hayvan refahı, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve güvenilirliği, tüketici isterlerinin (sağlıklı, güvenilir, besin içeriği, orijini bilinen, kişisel taleplere/sağlık durumlarına uygun gıdalar vb.) dikkate alınması
  • Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi (catering) hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katma değer sağlanması

 

Çağrı, TÜBİTAK’ın da içinde yer aldığı 22 ülkeden 29 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu ile ortak desteklenecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkeler ve çağrı metni ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://ictagrifood.eu/call_documents/40175

Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında (https://www.ictagrifood.eu)  yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.