Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND), Avrupa'da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kamu kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. JPND kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu başlıklı JPND JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısı için : http://www.neurodegenerationresearch.eu/

ERA-NET ile ilgili Teknoloji/lerin yanındaki kutuyu iki kere tıklayarak “Checked” şeklinde işaretleyebilirsiniz.