M-ERA.NET Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

M-ERA.NET II projesi 2020 çağrısı aşağıda belirtilen alanlara yönelik olarak 17/03/2020 tarihi itibariyle açılmıştır:

  • Malzeme Mühendisliği ve Malzeme İşleme Konularında Modelleme Çalışmaları
  • Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler
  • Yüksek Performanslı Kompozitler
  • Fonksiyonel Malzemeler
  • Sağlık Uygulamaları için İleri Malzeme Tabanlı Teknolojilere Yönelik Yeni Stratejiler
  • Eklemeli İmalat için malzemeler

Çağrı hakkında detaylı bilgilere https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2020 sitesinden ulaşılabilir.