MARTERA projesi, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede, denizcilik alanında Avrupa araştırma ve inovasyon gündeminin gerçekleştirilmesi, su üstü taşımacılığı, açık deniz faaliyetleri, deniz kaynaklarının yönetimi, deniz güvenliği, biyoteknoloji, desilinasyon, açık deniz petrol ve doğalgaz faaliyetleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanların tamamında gerekli geniş ve sistematik bir işbirliğinin sağlaması hedeflenmektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

2020 yılı çağrısında “Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri”, “Gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler”, “Sensör, otomasyon ve takip teknolojileri”, “İleri imalat”, “Güvenlik” alanlarında projelerinin desteklenmesi beklenmektedir. Çağrı detaylar için https://www.martera.eu/start sitesi ziyaret edilebilir.