Sürdürülebilir bitkisel üretimin güvence altına alınması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut gıda üretim yöntemleri aşırı enerji, su, böcek ilacı ve kimyasalları kullanmanktadır. Üretkenliği artırmak, kullanılan kimyasalların miktarını azaltmak ve / veya ürünlerin kalitesini artırmak için sürdürülebilir ürün üretiminin yeni yolları gereklidir. Bu, sağlıklı bir yaşam için uygun fiyatlı güvenli ve besleyici gıdalara erişimi korumak ve sağlıklı bir çevre, doğal yaşam alanları ve biyolojik çeşitliliği arttırırken, endüstriyel olarak kullanılan biyokütleye artan talebi karşılamak için çok önemli olacaktır. SusCrop, çevresel, ekonomik ve sosyal ve kültürel dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm yönlerini kapsamayı amaçlamaktadır. Modern tahıl üretimi, tüm gıda değer zinciri, mahsul çeşitliliği ve esnekliği, kaynak kullanım verimliliği, besin geri dönüşümü, ekosistem hizmetleri, olumsuz çevresel etkileri sınırlama, entegre zararlı yönetimi, atıkları azaltma ve yeniden kullanma ve gıdaya ulaşma dikkate alınarak ele alınmalıdır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, AB Üye Devletleri diğerlerinin yanı sıra FACCE-JPI tarafından beş temel araştırma temasına odaklanan stratejik bir araştırma gündemi geliştirilmiştir. Bu bağlamda, “Tarımsal sistemlerin çevresel açıdan sürdürülebilir yoğunlaştırılması” temasına yönelik olarak SusCrop projesi başlatılmıştır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

SusCrop projesi 2020 yılı çağrısı 10/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır.

 Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır.

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 09/04/2020 13:00 h (CEST)

-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10/09/2020 13:00 h (CEST)

 

SusCrop projesinin Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında (https://www.suscrop.eu) yayınlanmıştır.

SusCrop 2 çağrısı kapsamında hazırlanacak proje önerileri multidisipliner yapıda olmalı ve aşağıda belirtilen çağrı konularından en az bir tanesini kapsamalıdır:

  1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices. 
  2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.
  3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.

Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.